OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante la cultura de varză de toamnă. Pentru combatere, pe parcelele unde se semnalează prezenţa Musculiţei albe a verzei (Aleyrodes brassicae), Puricelui verzei (Phyllotreta atra), Buha verzei (Mamestra brassicae), Paduchelui cenuşiu (Brevicoryne brassicae), Ploşniţa roşie a verzei (Eurydema ornata), Fluturelui alb al verzei (Pieris brassicae), se recomandă ca în această perioadă să se efectueze tratament, folosind unul din următoarele insecticide : Eforia 045 ZC – 1-1,25 l/ha; Movento 100 SC – 0,750 l/ha; Actara 25 WG – 0,02% (120gr./ha) (600 l solutie/ha) ; Mospilan 20 SG (Krima 20 SC – a două denumire comercială) – 0,025% (0,150 kg/ha p.c.); Confidor Energy – 0,06% (0,36 l p.c/ha) administrare foliară; Karate Zeon – 0,015% (0,09 l/ha); Affirm – 1,5 kg/ha; Laser 240 SC – 0,03%.
Pentru o mai bună aderenţă a insecticidului pe plantă, se recomandă, adăugarea în soluţia de stropit ca adeziv aracetul – 0,2%.
Tratamentul se va repeta la interval de 7 – 10 zile în funcţie de remanenţa produsului folosit şi de condiţiile climatice.
La cultura de fasole câmp şi spaţii protejate, conditiile climatice au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea afidelor şi tripsului. Pe parcelele unde se semnalează prezenţa acestora, în această perioadă, se recomandă să se efectueze tratament folosind unul din următoarele insecticide: Actara 25 WG – 0,02% (0,2 kg/ha); Dicarzol 50 SP – 1,25 kg/ha (concentraţie de administrare foliară de 0,125 %); Laser 240 SC – 0,05%; Karate Zeon – 0,2 l/ha în 600 l apă.
Pentru prevenirea atacului de boli, respectiv Arsura comună a fasolei (Xanthomonas phaseoli), Antracnoza fasolei (Colletotrichum lindemuthianum), Rugina fasolei (Uromyces appendiculatus), se recomandă ca soluţia de stropit să se complexeze cu unul din următoarele fungicide: Alcupral 50 PU – 0,25%; Bouillie Bordelaise WDG – 0,75% (7,5 kg/ha); Funguran OU 50 WP – 0,25%; Dithane M – 45 – 0,2%.
Tratamentul se va repeta după 8 – 10 zile.
La castraveţii cultivaţi în câmp şi spaţii protejate, pentru prevenirea infecţiilor produse de ciuperci şi bacterii, respectiv: Mană (Pseudoperonospora cubensis), Alternarioza (Alternaria cucumerina), Pătarea unghiulară (seudomonas lachrymans), alte boli micotice, se recomandă aplicarea în această perioadă a două tratamente fitosanitare utilizând unul din următoarele fungicide: Melody Compact 49 WG – 2; Manoxin C 50 PU – 0,4% (4,0 kg/ha); Novozir MN 80 – 0,2%; Bouillie Bordelaise WDG – 0,75% (7,5 kg/ha); Funguran OH 50 WP – 3,2 kg/ha (0,4%).
Tratamentul 2 se va efectua la 8-10 zile
Condiţiile climatice au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea tripsilor, afidelor şi acarienilor. La semnalarea atacului, pentru combaterea acestora, se recomandă să se aplice două tratamente fitosanitare la interval de 10 zile, folosind una din variantele de reţete: Vertimec 1,8 EC – 0,1% + Actara 25 WG – 0,02% (0,2 kg/ha); Ortus 5 SC – 0,1% (1l p.c./ha) + Mospilan 20 SP – 0,025%; Milbeknock EC – 0,075% + Laser 240 SC – 0,05% .
ATENŢIE! Pentru consumul legumelor, se va respecta timpul de pauzo indicat pe ambalajul produsului.
Condiliile climatice din ultima perioadă au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea dăunătorului Hylemia antiqua, G2, (musca cepei), la culturile de ceapă. În această perioadă, pentru combaterea acestui dăunător, care poate produce pagube considerabile (plantele distruse pot să depăşească 80%), se recomandă aplicarea a două tratamente, la interval de 10 zile, folosind unul din produsele : NOVADIM PROGRESS – 0,2% sau MOSPILAN 20 SP – 0,025%.
Tratamentul se face prin îmbăierea plantelor, astfel încât soluţia să ajungă în zona coletului, zona afectată de dăunător.
Nu se va trata ceapa pentru stufat, iar din parcelele pe care s-a făcut tratament nu se vor consuma plantele decât după 14-21 zile (în cazul Mospilanului 14 zile, iar in cazul Novadim Progress 21 zile).
Pentru prevenirea şi combaterea agentului patogen Perenospora destructor (mană), se recomandă ca în soluţia de stropit să se adauge unul din fungicide: Dithane M – 45 – 0,2%; Bravo 500 SC – 1,5 – 2,0 l/ha.
Pentru o buna aderenţă a produselor pe frunze este bine să se folosească obligatoriu un adeziv (ARACET – 0,2%).
Nu se fac tratamente fitosanitare la temperaturi peste 24˚.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de Codex – PEST EXPERT, omologate de ,, Comisia Interministerială de Omologare a produselor de protecţia plantelor”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul României.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurator!
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor!, conform (Ord. comun nr. 45/1991 al Ministerului Agiculturii şi Alimentaţiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală şi 127/1991 al asociaţiei Crescătorilor de Albine din România).

Leave a Comment