RAFTUL CU CARTE: Misteriile lui Mithra – De la originea cultului până la influenţa religioasă asupra Imperiului Roman

autor: Franz Cumont

Mithra, Sol Invictus, a avut nevoie de trei secole pentru a deveni unul dintre zeii favoriți ai aristocrației române și ai curțîi imperiale. Misteriile acestui cult s-au propagat de la Est la Vest grație comerțului cu bunuri orientale și sclavi, dar și prin deciziile tactice de extindere a armatei române. Această religie a magilor și-a demonstrat miezul de adevăr tocmai prin largă răspândire a ideilor sale de-a lungul imperiului și integrarea lor în noile valuri religioase: idea de Iad și Ceruri, eficacitatea Misteriilor în curățarea păcatelor și învierea trupului după moarte, puterea astrelor asupra omului – toate aceste idei nu erau sortite să piară odată cu apariția creștinismului. Practicile sacre ale cultului mithraic au continuat să existe întrețesute în ritualurile sărbătorilor creștine, în obiceiurile populare de pe întregul continent și prin știință astrologiei.
În căutarea acestui misterios fir de aur, Cumont deșiră țesătură istoriei, arătându-ne cum a ajuns până la noi, transfigurată, povestea lui Mithra mesitis – „mediatorul” dintre zeul inaccesibil și incognoscibil, domnind în sferele eterice, și omenirea care se lupta și suferă în lumea de jos; Mithra, cel care va coborî din nou pe pământ și îi va readuce pe oameni la viață, ridicându-i din morminte și unindu-i într-o mare adunare, pe care Zeul Adevărului o va împărți în „buni” și „răi”.
Cartea poate fi comandată de la Web: https://www.edituraherald.ro/

Leave a Comment