RAFTUL CU CARTE: Despre Suflet şi Înviere – Despre Învăţătura Creştină

autor: Sf. Grigorie De Nyssa

„Despre suflet și înviere” abordează doctrina despre existența sufletului conformă cu învățătură Sfintei Scripturi, constituindu-se într‑o apărare a adevărurilor și a tradițiilor Bisericii cu privire la învierea trupurilor.
„Despre credință creștină” este una dintre cele mai importante opere ale Sf. Grigore de Nyssa, dacă nu chiar cea mai însemnată. Ea abordează aspectele principale ale învățăturii religioase: cauza păcatului, scopul și motivul întrupării lui Dumnezeu, răscumpărarea, botezul, Euharistia și raportul dintre recompensă și pedeapsa.
„Câți l‑au primit pe El, zice Evanghelia despre cei născuți din nou, acelora le‑a dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu.”
„Dumnezeu nu poate fi învinuit pentru relele existente, căci El e făcătorul celor ce există, nu al celor ce nu există. El a creat vederea, nu orbirea; a creat virtutea, nu lipsa ei. El a făgăduit binele suprem drept răsplată celor ce viețuiesc după virtute, dar fără să silească firea omenească sau să îl târască pe om înspre bine împotriva voinței lui, că pe un obiect însuflețit.

Cartea poate fi comandată de la Web: https://www.edituraherald.ro/

Leave a Comment