RAFTUL CU CARTE: Apologia lui Origen

autor: Sf. Pamfil Din Cezareea

Scrierea apologetică a lui Pamfil din Cezareea în favoarea lui Origen este o lucrare de pionierat, deoarece reprezintă prima încercare de acest fel din Biserica creştină. Din păcate, lucrarea nu s-a păstrat în limba originală (greacă), ci numai în traducerea latină a lui Rufin din Aquileea, şi acesta la rându-i un asiduu defensor al marelui învăţat alexandrin.
Această apologie este rodul colaborării dintre Sf. Pamfil şi discipolul sau Eusebiu din Cezareea; prima carte a fost scrisă de Pamfil, în timp ce următoarele cinci, concepute de el, ar fi primit formă finală din partea lui Eusebiu. În orice caz, cartea întâi a putut fi transmisă sub numele lui Pamfil, independent de celelalte cărţi. Fericitul Ieronim postulează în anul 393 două apologii, atribuind una lui Pamfil, iar pe cealaltă lui Eusebiu. Când mai târziu Ieronim deţine şi citeşte el însuşi această operă – undeva în jurul anului 399 – consideră întreagă lucrare în şase capitole că fiind scrisă de Eusebiu şi îl învinuia pe nedrept pe Rufin de publicarea primului capitol al cărţii sub numele fals al Sfântului Pamfil.
Referitor la structura şi conţinutul întregii opere în şase cărţi, se pot constata următoarele aspecte: Eusebiu aminteşte că în partea a două erau scrise informaţii despre viaţa şi opera lui Origen, în timp ce a şasea carte conţinea scrisori către episcopul Romei, Fabian, şi către alţi capi ai Bisericii, scrisori ce tratau subiectul dreptei credinţe origeniene. Ieronim aminteşte că în cartea a şasea fusese tematizată printre altele şi dispută cu Metodius. Dintr-o notiţă a diaconului Rusticus putem conchide că în discuţia învăţăturilor lui Origen fuseseră invocate şi citate din teologii mai vechi.
Apologia iniţială a lui Pamfil şi Eusebiu putea avea următoarea structura:
– Scrisoarea introductivă a lui Pamfil
– Cartea I: Apărare împotriva învinuirilor actuale
– Cărţile ÎI-V: Viaţă şi scrierile lui Origen
– Cartea VI: Scrisori ale lui Origen către capii Bisericii, dispute mai noi;
– Cuvântul de mulţumire către Origen al lui Grigorie Taumaturgul.
Din toată această operă nu s-au păstrat decât prima carte ce conţinea scrisoarea introductivă a lui Pamfil şi cuvântul de mulţumire al lui Grigorie Taumaturgul – şi anume exclusiv în traducerea latină a lui Rufin.

Cartea poate fi comandată de la https://www.edituraherald.ro

Alte articole

Leave a Comment