Statistic, salariul mediu – în ușoară scădere

Câştigul salarial mediu nominal brut, pe total ţară, în luna mai a fost de 5.188 lei, mai mic cu 13 lei comparativ cu luna aprilie. Cel puţin asta indică un raport emis de Direcţia Judeţeană de Statistică (DJS) Sălaj emis la începutul acestei luni. Conform sursei citate, în luna mai câştigul salarial mediu nominal net, pe total țară, a fost de 3.179 de lei, în uşoară scădere față de luna precedentă cu trei lei lei. Valoarea cea  mai mare a câştigului salarial mediu nominal net s‐a înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice, 7.772 de lei, iar cea mai mică în hoteluri şi restaurante -1.394 de lei.

Scăderi şi creşteri semnificative ale câştigului salarial mediu net

În luna mai a anului în curs, în activitățile din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat, în aproape egală măsură, atât scăderi, cât şi creşteri față de luna precedentă. Scăderile câştigului salarial mediu net față de luna aprilie 2020 au fost cauzate de: întreruperi și încetări ale activității, de continuarea şomajului tehnic de către mulți agenți economici, de nerealizările de producție ori încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte) sau de remunerarea parțială a salariaților din unele activități economice. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de acordarea în luna precedentă de prime ocazionale (inclusiv pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mari față de medie, din unele activități economice. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net, în luna mai 2020, față de luna precedentă au fost înregistrate în următoarele sectoare: intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări şi ale fondurilor de pensii (‐16,7 la sută); activități de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii, cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale (‐16,2 la sută); activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare şi fonduri de pensii (‐14,9 la sută); activități de producție cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio  şi activități de editare muzicală; activități de difuzare şi transmitere de programe (‐11,7 la sută); transporturi aeriene (‐11,3 la sută); telecomunicații (‐8,1 la sută); fabricarea altor produse din minerale nemetalice (‐7,8 la sută ). Creşterile câştigului salarial mediu net față de luna aprilie 2020 au fost determinate de acordarea de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare. De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s‐au datorat reluării activității anumitor agenți economici ca urmare a încetării stării de urgență şi a introducerii unor măsuri de relaxare, a realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (în funcție de contracte/proiecte), cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice. Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net, în luna mai 2020, față de luna precedentă au fost înregistrate în următoarele sectoare: extracția petrolului brut şi a gazelor naturale (+20,9 la sută); tăbăcirea şi finisarea pieilor inclusiv fabricarea articolelor de voiaj  şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor (+15,2 la sută); fabricarea de mobilă (+11,3 la sută); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte(+7,7 la sută); fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice (+6,4 la sută); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite (+5,8 la sută); hoteluri şi restaurante (+4 la sută).

În sectorul bugetar, în luna mai a anului în curs, s‐au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net față de luna precedentă, astfel: în învățământ – 5,4 la sută, ca urmare a plății cu ora a cadrelor didactice, în sănătate şi asistență socială – 3,2 la sută, ca urmare a continuării acordării stimulentului de risc pentru personalul medical implicat în tratarea pacienților cu Covid‐19, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv în administrația publică – 1 la sută. Comparativ cu luna mai a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 2,5 la sută.

Câştigul salarial în raport cu evoluția prețurilor de consum

Conform Direcţiei Judeţene de Statistică Sălaj indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele prețurilor de consum, în luna mai 2020, a fost de 99,9 la sută față de luna precedentă şi de 100,2 la sută față de luna mai 2019. Față de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 214 la sută, cu 0,3 puncte procentuale mai mic față de cel înregistrat în luna aprilie 2020.

Leave a Comment