“START” ajutoare de la Guvern pentru micii afacerişti

Până la 120.000 de lei (aproximativ 26.000 de euro) pot obţine, sub formă de ajutor de la Guvern, firmele mici si mijlocii care dezvoltă o afacere aflată la început. Ajutorul nerambursabil va putea fi solicitat pentru investitii, prin noul Program Start 2016, potrivit proiectului procedurii de implementare a acestuia, pus la dispoziţie pentru consultare publică la începutul acestei săptămâni. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare va avea un buget total de 17 milioane de lei, acelaşi ca şi în anul precedent. Guvernul estimează că prin aceste sume nerambursabile va sprijii cel putin 144 de firme mici şi mijlocii aflate la început de drum. În cadrul programului, un IMM poate accesa un maximum de 120.000 de lei (circa 26.000 de euro, la cursul actual de schimb), reprezentând cel mult 90 la sută din investiţia totală pe care trebuie să o realizeze în program. Antreprenorul va aduce aportul său de 10 la sută din investiţie. Astfel, la un ajutor nerambursabil maxim, cu intensitatea cea mai mare, antreprenorul beneficiar va trebui să vină cu o contribuţie proprie de 13.300 de lei (circa 2.900 de euro), pentru ca valoarea totală a investiţiei să ajungă la 133.300 de lei.
Procedura spune că antreprenorul va investi iniţial din banii proprii după care Guvernul îi va deconta sumele folosite la investiţii, în suma limită specificată.
„În 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 24 noiembrie 2016, beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul Oficiului Teritorial pentru IMM (OTIMMC). Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR din cadrul OTIMMC în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea decontului dar nu mai târziu de 9 decembrie 2016. Reprezentanţii UMCR vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte” – se arată în proiectul de procedură.
Înscrierea în programul Start 2016, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se vor face on-line pe site-ul Direcţiei Politici Antreprenoriale, printr-o aplicaţie care se va deschide în ziua demarării programului, care are deocamdată o formă intermediară ce ar putea suferi modificări ulterioare.

Cine poate obţine banii?

Orice microintreprinde, intreprinderile mici şi mijlocii pot beneficia de finanţarea prin programul Start 2016. Una din condiţiile de bază este ca în firma care solicită ajutorul nerambursabil să îşi desfăşoare activitatea maximum 249 de angajati, cifra de afaceri anuală netă să nu depăşească 50 milioane euro sau firma să deţină active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei). Alte condiţii ce vor trebui îndeplinite cumulativ sunt obligativitatea capitalului social integral privat; firma să nu fi beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori, să nu existe asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/ acţionari/ administratori în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori.
Asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate, cele care au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comertului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri, firmele care nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru. Solicitanţii care au datorii eşalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

Cum pot fi folosiţi banii

Firmele aflate la începutul afacerii pot investi ajutorul nerambursabil de la Guvern în diverse mijloace de producţie sau servicii, cum ar fi:
Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfaşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, a meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale; aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice, aparate de marcat electronice fiscale, autoutilitare, brevete de invenţie, mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, licenţe), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfaşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;

Mai pot fi achiziţionate echipamente IT, tehnică de calcul (tip PC, format din unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componenta nerambursabilă, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (de exemplu Internet cafe, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.); Banii mai pot fi folosiţi pentru achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate).
Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aibă destinaţie locativă, trebuie sa fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului; mobilier, birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale. Sumele mai pot fi folosite pentru realizarea unui site dar si pentru prezentarea activităţii solicitantului, a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, în limita a maximum 10.000 lei. Mai pot fi achiziţionate instalatii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care s-a solicitat finanţare, de asemenea pentru instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ, producţie sau servicii.
Consultanţa pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de patru la sută din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa – această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare). La aplicarea procentului nu se vor lua în calcul cheltuielile de consultanţa. Furnizorii de servicii de consultanţa eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată una dintre activităţile prevăzute în cod CAEN clasa 70.

Aşa arată profilul unui câştigător

Potrivit grilei de evaluare a planurilor de afaceri petru programul Start 2016, profilul ideal al unei firme câştigătoare ar arăta aproximativ astfel: Firma activează în producţie (industrie prelucrătoare) sau programare IT şi investeşte în mijloace fixe peste 60 la sută din valoarea cheltuielilor pentru care cere banii de la stat.
Firma angajează cel puţin 4 salariaţi, din care 2 absolvenţi sau şomeri începând cu anul 2014. Societatea investeşte în echipamente IT sau de de tehnică de calcul peste 60 la sută din banii ceruţi pentru investiţii. Firma reinvesteşte anual cel putin jumătate din valoarea profitului pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării ajtorului nerambursabil. Valoarea proiectului sau de investiţii este mai mare de 175.000 lei fără TVA.
Direcţia Politici Antreprenoriale aşteaptă observaţii asupra documentelor “Start 2016” pe adresa de e-mail: directia.imm@imm.gov.ro

Alte articole

Leave a Comment