Inspectorii de muncă, în vizită la angajatorii din Sălaj. Amenzi şi avertismente cu nemiluita

Zeci de amenzi şi avertismente au fost împărţite de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj unor agenţi economici din judeţ în urma unui control desfăşurat  luna trecută. Motivul? Nu au respectat legislaţia în vigoare cu privire la relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă au fost controlați 51 de agenți economici, din care 11 au fost sancționați. Inspectorii de muncă au aplicat o amendă de 3.000 de lei, pentru nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat, dar și 15 avertismente. Deficiențe constatate pentru care s-au aplicat avertismente au fost pentru: nerespectarea obligației păstrării copiei contractului individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv; nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară; nerespectarea prevederilor privind munca suplimentară; nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor suspendării contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic; nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă, respectiv a modificării acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic; nerespectarea obligaţiei de eliberare a adeverinței de vechime în muncă la încetarea activității salariatului şi nestabilirea modalităţii concrete de către angajator a unei evidenţe cu privire la timpul de muncă pentru salariații care prestează activitate în regim de telemuncă. De asemenea, în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, inspectorii ITM Sălaj au verificat 33 de agenți economici şi au aplicat două amenzi în cuantum total de 8.000 de lei  pentru neîregistrarea la termen a unui dosar de cercetare a unui eveniment. Deficiențele constatate pe linie de sănătate şi securitate în muncă, pentru care s-au aplicat 20 de avertismente au fost pentru: nerespectarea obligației de a păstra planul propriu de securitate și sănătate în șantier; neasigurarea apei minerale lucrătorilor în condiții de temperaturi extreme; evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale și planul de prevenire și protecție nu au fost revizuite cu privire la riscul de contaminare cu Covid 19; lipsa controlului medical periodic şi la angajare; lipsa tematicii de instruire a angajaţilor cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă; lipsa autorizării ISCIR a echipamentelor de muncă, dar şi lipsa instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea infectării cu SARS-Cov-2. Pentru deficiențele constatate în ambele domenii de competență au fost dispuse măsuri de remediere a acestora.

Leave a Comment