Fiscul îți va stabili din oficiu impozitul pe veniturile din anii precedenți

Sălăjenii care au obținut venituri nesalariale în 2016 și 2017 și nu au depus declarațiile de impunere așa cum îi obliga legea vor primi acum decizii de impunere din oficiu pentru creanțele fiscale pe care le datorează statului, potrivit normelor fiscale. Recent, autoritățile au pus în dezbatere noua procedură privind stabilirea din oficiu a impozitului pe veniturile din anii precedenți.

Prin Codul de procedură fiscală, organul fiscal e abilitat să stabilească din oficiu impozitul și contribuțiile de plată atunci când contribuabilii care obțin venituri ca persoană fizică autorizată, din chirii, dividende, proprietate intelectuală ș.a.m.d. nu și-au depus declarațiile de impunere, deși erau obligați să o facă (reglementarea se găsește la articolul 107).

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus în dezbatere, joi, noua procedură de stabilire din oficiu a impozitului anual pe veniturile realizate de contribuabili în anii 2016 și 2017. Procedura trebuia schimbată, astfel încât să fie în acord cu toate modificările fiscale făcute în ultima perioadă.

Proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice se află acum în dezbatere și trebuie publicat în Monitorul Oficial ca să se aplice efectiv.

Pe scurt, organele fiscale întocmesc o listă cu toți acei contribuabili care au avut obligația de a depune declarația de impunere pentru anii respectivi și nu au făcut-o, având ca sursă de informații formularele 260, 220, 205 și 112. Apoi, în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor de impunere, pe baza listei persoanelor fizice care nu au depuse declarațiile acestea, se vor emite notificări privind nedepunerea la termen a declarației.

„Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinire a unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei de impunere”, scrie în proiectul cu procedura. Așadar, mai întâi vin notificările, iar abia apoi se emit deciziile de impunere din oficiu.

Cum se va estima baza de impunere pentru calcularea impozitului

Organele fiscale vor avea în vedere mai multe lucruri pentru estimarea bazei de impunere: documentele de la dosarul contribuabilului pentru anii 2016, 2017 sau anii anteriori (declarații fiscale, decizii emise de inspecția fiscală, decizii de impunere din oficiu din anii anteriori); informații de la terți; informații despre contribuabili care au activități și condiții de desfășurare asemănătoare; nivelul normei de venit de la locul activității; contractele de chirie încheiate și orice alte informații relevante.

De exemplu, pentru cei care închiriază imobile, în cazul în care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare cheltuieli, venitul net anual se determină prin deducerea din brut a cotei de cheltuieli forfetare, iar venitul brut e reprezentat de chiria din contract.

Leave a Comment