Comunicat de presă

Data:  26.08.2020 – 28.08.2020

Lansarea proiectului

 „Modernizare și dotare cămin elevi – Liceul Tehnologic „Ioan Ossian”

din Șimleu Silvaniei”

 

ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI, cu sediul în Șimleu Silvaniei, str. Libertății, nr. 3, județul Sălaj, derulează, începând cu data de 14 aprilie 2020, proiectul „Modernizare și dotare cămin elevi – Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei”, cod SMIS 120397. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în baza contractului de finanțare nr. 5301/14.04.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administratiei (în calitate de Autoritate de Management) prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar ce monitorizează implementarea acestui proiect.

 

Valoarea totală a proiectului este de 8.520.959,90 lei, din care asistența financiară nerambursabilă reprezintă 8.340.619,63 lei (7.234.210,89 lei provenind din FEDR și 1.106.408,74 lei din bugetul național). Proiectul a început în data de 19 octombrie 2015 și urmează să fie finalizat până la data de 31 octombrie 2022.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea și dotarea clădirii caminului Liceului Tehnologic ”Ioan Ossian”, parte componentă a campusului școlar Ioan Ossian, în scopul modernizării acesteia și creșterea capacității de cazare de care dispune instituția de învățământ. În acest sens, se va reabilita clădirea căminului de elevi și se va realiza recompartimentarea camerelor (rezultând un număr total de 56 de camere) precum și dotarea completă a acestora cu mobilier nou, în vederea creșterii confortului și asigurării unor condiții optime elevilor cazați în cadrul instituției.

 

Se estimează că, de rezultatele proiectului, vor beneficia un număr de 110 elevi care vor putea fi cazați în cadrul clădirii căminului.

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Leave a Comment