Comunicat de presă

Data: 26.08.2020 – 28.08.2020

 

Lansarea proiectului

„Modernizare, extindere și dotare gradiniță, comuna Dragu, sat Voivodeni, nr.118, jud. Sălaj”

 

Primăria Comunei Dragu derulează, începând cu data de 21 mai 2020, proiectul “Modernizare, extindere și dotare gradiniță, comuna Dragu, sat Voivodeni, nr.118, jud. Sălaj”, cod SMIS 124559. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în baza contractului de finanțare nr. 5506/21.05.2020, încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (în calitate de Autoritate de Management) prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Valoarea totală a proiectului este de 1.441.281,55 lei, din care asistența financiară nerambursabilă se ridică la 1.220.432,35 lei (1.058.538,26 lei provenind din FEDR și 161.894,09 lei din bugetul național). Proiectul a început în data de 6 iunie 2018 și urmează să fie finalizat până la data de 28 martie 2022.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale și a dotării  Grădiniței din Voivodeni astfel încât acestea să conducă la creșterea calității procesului de învățământ dar și la accesibilizarea învățamântului obligatoriu la nivelul Comunei Dragu.

În acest sens, prin proiect se urmărește construcția unei clădiri noi (cu regimul de înălțime parter și etaj) care va adăposti 3 săli de grupă pentru preșcolari și va dispune de toate spațiile și dotările necesare desfășurării unei activități optime.

De rezultatele proiectului se estimează că vor beneficia un număr de 36 de copii preșcolari.

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Leave a Comment