Comunicat de presă

Data: 30.08.2019

 

Finanțare nerambursabilă pentru producție beton

 

 SC FAYA 2001 TRIFOREST SRL anunță finalizarea activităților proiectului “Creșterea competitivității întreprinderii FAYA 2001 TRIFOREST SRL pe piața construcțiilor, prin achiziția de echipamente specifice pentru producția de beton”, Cod SMIS 104482.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitatea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

SC FAYA 2001 TRIFOREST SRL a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția de Dezvoltare Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii Nord-Vest.

Proiectul s-a derulat în localitatea Zalău județul Sălaj în perioada 04.07.2016 – 31.08.2019, cu o valoare totală de 1.311.286,80 lei din care finanțarea nerambursabilă este de 883.261,42 lei.

 

Obiectivele proiectului:

  1. Achiziția de echipamente tehnologice, utilaje și instalații de lucru pentru fabricarea betonului: 1 instalație mobila de beton, 1 buldoexcavator și 1 siloz pentru ciment;
  2. Achiziția de echipamente specifice pentru utilizarea surselor alternative de producere a energiei electrice la locul de implementare și pe șantier;
  3. Crearea de 5 noi locuri de muncă, pentru susținerea procesului de lucru propus prin proiect: 1 agent vânzări, 1 șef stație betoane, 1 operator stație betoane, 1 operator buldoexcavator și 1 mecanic utilaje;
  4. Realizarea măsurilor specifice de informare și publicitate privind proiectul: publicare anunțuri în presă, achiziție panou pentru locația de implementare, achiziție plăcuțe pentru activele corporale și realizare website pentru proiect;

 

Rezultatele atinse:

  1. Achiziție echipamente tehnologice și sisteme care utilizează surse alternative de energie: 1 instalație mobilă de beton, 1 buldoexcavator, 1 siloz pentru ciment și 2 panouri fotovoltaice + accesoriile aferente;
  2. Realizarea măsurilor de informare și publicitate pentru proiect: publicare 2 anunțuri în presa locală, achiziție panou pentru locația de implementare, achiziție plăcuțe pentru echipamente și realizare website pentru proiect;
  3. Încheierea a 5 contracte individuale de muncă, pe perioadă nedeterminată, pentru următoarele posturi: 1 agent vânzări, 1 șef stație betoane, 1 operator stație betoane, 1 operator buldoexcavator și 1 mecanic utilaje;
  4. Asigurarea realizării investiției cu ajutorul serviciilor de consultanță contractate pentru elaborarea și depunerea dosarului Cererii de Finanțare, elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziție și furnizarea managementului de proiect.

 

Impactul investiției la nivelul localității:

Investiția propusă prin proiect contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivelor Programului Operațional Regional, și anume creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, și de asemenea, obiectivelor specifice axei prioritare 2, „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Proiectul susține creșterea competitivității economice prin faptul că investiția propusă prin proiect presupune fabricarea de beton în condiții substanțial îmbunătățite comparativ cu metodele clasice de fabricare, determinând firmele concurente să realizeze investiții similare în scopul menținerii pe piață, înregistrându-se, astfel, o creștere a competitivității economice în acest sector, ceea ce va genera produse/servicii de înaltă calitate care vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale si regionale.

In aceste condiții, ajutorul financiar obținut prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) impactează în mod direct societatea FAYA 2001 TRIFOREST SRL prin susținerea dezvoltării resurselor umane și tehnice  ale companiei, în vederea creșterii competitivității pe piața internă și externă și în mod indirect, comunitatea locală, ca urmare a creării de noi locuri de muncă și creșterii calității produselor pe piață prin impulsionarea concurenței.

Pentru detalii suplimentare:

TRIFAN LOREDANA-VERA – Administrator

Telefon: 0741.772.368

Email: faiatriforest@gmail.com

 

– FAYA TRIFOREST 2001 –

faiatriforest@gmail.com

Leave a Comment