COMUNICAT DE PRESĂ

Data 19 iunie 2019

 Blocurile de locuințe P40 și D111 din municipiul Zalău vor beneficia de lucrări de creștere a eficienței energetice prin fonduri europene  

 

În data de 15.04.2019, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare nr. 4.026 pentru proiectulCreșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P40 și D111 din municipiul Zalău”, cod SMIS 120427. Finanțarea este asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale. Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră. Rezultatele vizate de proiect sunt scăderea consumului anual specific de energie al blocului de locuințe din proiect cu cel puțin 50% și creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie cu un număr de 40 de apartamente pentru blocul P40 și 15 pentru blocul D111.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt asociațiile de proprietari ale celor două blocuri menționate mai sus, reprezentate de cca 80 de persoane fizice, proprietari ai apartamentelor, și cca 130 persoane care locuiesc în bl. P40 și D111.

Implementarea proiectului începe la 06.09.2017 și se face până la data de 31.01.2021, conform contractului de finanțare. Valoarea totală a cererii de finanțare este de 1.465.651,60 lei, din care 746.165,98 lei este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 131.676,34 lei reprezintă contribuția bugetului național, iar 587.809,28 lei reprezintă contribuția locală (buget local și asociații de proprietari, cheltuieli eligibile și neeligibile).

Alte informații se pot regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Alexandru Dorin Pura, manager de proiect, puradorin@zalausj.ro, tel. 0260/610550 și Cecilia Crișan, purtător de cuvânt, crisancecilia@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

Leave a Comment