Comunicat de presă

Data: 28.02.2019

Anunț de încheiere a implementării proiectului

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A VERSYCNC TECH S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA UNEI MAȘINI DE DEBITARE CU LASER”, POR 2.1A MICROÎNTREPRINDERI

 

Societatea comercială VERSYCNC TECH S.R.L. cu sediul în Loc. Șimleu Silvaniei, Oraș Șimleu Silvaniei, Strada PANDURILOR, Nr. 32, Județ Sălaj, CUI 30664493, Număr de înregistrare la Registrul Comerțului J31/402/2012, anunță încheierea implementării proiectului cu titlul „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A VERSYCNC TECH S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA UNEI MAȘINI DE DEBITARE CU LASER”, cod SMIS 106521, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 1770/03.04.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1,330,038.32 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 894,104.31 lei.

Proiectul s-a implementat la sediul social al societății, în Regiunea Nord-Vest, județul Sălaj, orașul Șimleu Silvaniei, loc. Șimleu Silvaniei, Strada Pandurilor, nr. 32, începând cu data de 16.03.2016 și până la 28.02.2019, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general al proiectului „CRESTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A VERSYCNC TECH S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA UNEI

MAȘINI DE DEBITARE CU LASER” a fost dezvoltarea si cresterea competitivitații economice a societații VERSYCNC TECH S.R.L. prin achiziția de utilaje si echipamente performante, de înalta calitate, dezvoltarea si extinderea afacerii, prin largirea gamei de produse realizate, pe o piața tot mai diversificata.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  1. Cresterea numarului de angajați cu cel puțin 3 persoane în maxim 11 luni de la semnarea contractului de finanțare.
  2. Achiziția unei masini de debitare cu laser în maxim 9 luni de la semnarea contractului de finanțare în scopul eficientizarii procesului de fabricație.
  3. Diversificarea gamei de produse, prin introducerea a doua noi produse în maxim 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Impactul implementării proiectului constă în:

  • Achiziționarea unei mașini de debitare cu laser esențială în dezvoltarea și modernizarea activității desfășurate de VERSYCNC TECH S.R.L., care a condus atât la îmbunătățirea procesului tehnologic cât și la diversificarea gamei de produse, prin introducerea a două noi produse în oferta companiei;
  • Crearea a 3 noi locuri de muncă în perioada de implementare, respectiv creșterea numărului de angajați ai firmei cu 3 persoane față de anul anterior depunerii proiectului, cu impact pozitiv asupra calității vieții celor trei persoane noi angajate și a familiilor acestora.
VERSYCNC TECH S.R.L.

Contact: Veres Szilárd

Tel: 0720-021-427, E-mail: versycnctech@gmail.com

 

Leave a Comment