COMUNICAT DE PRESĂ

27.07.2018

Finalizare implementare proiect  ‘’Diversificarea activității SC CREATIVE MEDIA SRL prin achiziția de active specifice serviciilor de editare’’

SC CREATIVE MEDIA SRL, cu sediul social în municipiul Zalău, str. Cloșca, nr. 6, jud. Sălaj, anunță încheierea implementării proiectului ‘’Diversificarea activității SC CREATIVE MEDIA SRL prin achiziția de active specifice serviciilor de editare’’ cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1501/16.03.2018.

Proiectul ‘’Diversificarea activității SC CREATIVE MEDIA SRL prin achiziția de active specifice serviciilor de editare’’, cod MySMIS 104985, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, are o valoare totală de 649.923,26 lei, din care 436.923,20 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (FEDR = 371.384,72 lei și Buget Național = 65.538,48 lei).

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord-Vest, Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord-Vest.

Proiectul s-a implementat la sediul societății situat în municipiul Zalău, str. Cloșca, nr. 6, jud. Sălaj și s-a deruat în perioada 16.03.2018 – 27.07.2018.

Obiectivele proiectului:

  • Dezvoltarea unui proces nou (editare) și a unor servicii noi, inovative (editare de cataloage, reproduceri ale operelor de artă, gravuri – realizate pe suport din piele, lemn, metal, carton, etc.), și consolidarea vanzărilor pe piața locală înca din primul an de la finalizarea implementării proiectului.
  • Creșterea numărului de angajati cu minim 3 persoane față de numarul inregistrat in acest moment și menținerea acestui număr astfel rezultat pe o perioadă de 3 ani de la implementarea proiectului
  • Creșterea cifrei de afaceri cu minim 10% in urmatorii 3 ani de la data finalizării proiectului.

Rezultatele proiectului:

  • Impunerea societății CREATIVE MEDIA SRL pe piața locală ca și editor de: cataloage, gravuri, reproduceri ale operelor de artă, albume foto, ca o consecință a achiziției echipamentelor cuprinse în prezentul proiect de investiții, respectiv:

– Echipament pentru tipar digital (Presa digitala) = 1 buc

– Echipament pentru imprimare UV = 1 buc

– Gravator laser = 1 buc

– Kit fotovoltaic 4 kwp = 1 buc

– Rampă de acces pentru persoane cu dizabilități = 1 buc

Impactul investiției la nivel local:

  • Impunerea societății ca si editor de: cataloage, gravuri (realizate pe suport din piele, lemn, metal, carton, etc.), reproduceri ale operelor de artă, albume foto și consolidarea vânzărilor pe piața locală;
  • Creșterea cotei de piață și a adresabilității;
  • Crearea a 3 noi locuri de muncă dupa implementarea proiectului.

Leave a Comment