COMUNICAT DE PRESĂ

Data  27  iunie 2022

 BLOCURILE A16, SCALA ȘI SB15 DIN MUNICIPIUL ZALĂU MAI EFICIENTE ENERGETIC

Beneficiarul Municipiul Zalău finalizează proiectul de eficiență energetică în cadrul operațiunii privind clădirile rezidențiale, cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A16, SCALA și SB15 din Municipiul Zalău”, cod SMIS 120016. Proiectul s-a desfășurat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră, iar impactul proiectului la nivelul comunității locale constă în scăderea consumului anual specific de energie a blocurilor de locuințe cu cel puțin 50% și creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie cu un număr de 129 apartamente.

Lucrările principale care au condus la eficientizarea energetică se referă la: izolarea termică a părții opace cu o grosime a termosistemului de 15 cm, inclusiv a parapeților balcoanelor/logiilor; închiderea balcoanelor sau a logiilor și înlocuirea tâmplăriei neperformante cu una performantă energetic; termohidroizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul acoperișului tip terasă cu termosistem de 20 cm; alte măsuri care nu au vizat în mod direct eficiența energetică, dar au fost necesare, sunt cele de reparare a sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale; refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; refacerea canalelor de ventilație în apartamente; realizarea de rampe de acces, înlocuire lifturi etc.

Beneficiile proprietarilor celor 129 de apartamente, rezultate din derularea investiției sunt: creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe – consumul anual specific de energie [kWh/m2an] diminuându-se în medie cu cca. 55%; scăderea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră în medie cu cca. 54%; reducerea costurilor la întreținere cu încălzirea – consumul anual specific de energie pentru încălzire [kWh/m2an] diminuându-se în medie cu cca. 54%; îmbunătățirea esteticii arealului unde se află amplasate blocurile de locuințe.

Valoarea totală a proiectului este 4.217.517,23 lei cu TVA, din care contribuția FEDR 1.898.653,83 lei cu TVA, contribuția bugetului național 335.056,58 lei cu TVA, contribuția locală (cheltuieli eligibile și neeligibile) este 1.983.806,82 lei cu TVA.

Alte informații se pot regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Angelica Pop, manager de proiect, popangelica@zalausj.ro, și Cristian Bîrjac, purtător de cuvânt, cristianbirjac@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

2 Thoughts to “COMUNICAT DE PRESĂ”

  1. […] Data  27  iunie 2022  BLOCURILE A16, SCALA ȘI SB15 DIN MUNICIPIUL ZALĂU MAI EFICIENTE ENERGETIC Beneficiarul Municipiul Zalău finalizează proiectul de eficiență energetică în cadrul operațiunii privind clădirile rezidențiale, cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A16, SCALA și SB15 din Municipiul Zalău”, cod SMIS 120016. Proiectul s-a desfășurat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse… Citeste mai mult […]

  2. […] Data  27  iunie 2022  BLOCURILE A16, SCALA ȘI SB15 DIN MUNICIPIUL ZALĂU MAI EFICIENTE ENERGETIC Beneficiarul Municipiul Zalău finalizează proiectul de eficiență energetică în cadrul operațiunii privind clădirile rezidențiale, cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A16, SCALA și SB15 din Municipiul Zalău”, cod SMIS 120016. Proiectul s-a desfășurat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse…  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment