COMUNICAT DE PRESĂ

ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT “Cerere – KBZ TERMINAL CARGO S.R.L – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

 

În luna Decembrie 2020 a fost semnat Contractul de finanţare nr. Nr. M2-1870 din 29-11-2020 pentru proiectul „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2”, PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19,

Beneficiar:

KBZ TERMINAL CARGO S.R.L., cu sediul în SĂLAJ, localitatea Cehu Silvaniei, str. Str. POIANA nr. 2, CAMERA 3, telefon 0742733709, kbz_terminalcargo@yahoo.com, înregistrată sub nr. J31/573/2018 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 39833057, reprezentată legal prin CORINA-CAMELIA ZOICAS

 

Obiectivul masurii:

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3, a căror activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Măsura este implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE)conform Anexei 4 și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare.

 

Durata proiect:

Contractul s-a încheiat pe o perioadă de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare. Contractul se desfăşoară pe parcursul a două perioade:

– o perioadă de implementare de maxim 180 zile calculate din momentul plăţii ajutorului financiar către beneficiar, perioadă în care beneficiarul are obligaţia efectuării cheltuielilor şi încărcării în aplicaţie (în front office) a facturilor, documentelor de plată şi raportului de progres sub sancţiunea recuperării ajutorului financiar nerambursabil;

– o perioadă de 6 luni de menţinere sau suplimentare a locurilor de muncă existente la momentul înscrierii precum şi a activităţii pe o perioadă de minim 6 luni de la obţinerea finanţării. În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin Program;

– cele două perioade de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 1 an în care se desfăşoară prezentul contract, conform procedurii de implementare.

Valoare grant:

Beneficiarul a primit grantul în valoare de 15% din cifra de afaceri şi în maximele specificate în procedura de implementare a măsurii “Granturi pentru capital de lucru”

Grant = 110333,4 RON  / Cofinanţare = 16.550,01 RON

 

FINALIZARE PROECT

Ultimele plati pentru proiect au fost finalizate, iar raportul de proiect a fost transmis in data de 12 Aprilie 2021. Valoarea totala a proiectului s-a ridicat la 126.863,61 RON (din care  110.316,18 Grant si 16.547,43 Cofinantare). Suma ramasa neutilizata (17,22 RON) a fost transferata de către beneficiar, prin ordin de plată, din contul personal dedicat măsurii în contul Agenției pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) Cluj-Napoca in data de 12 Aprilie 2021.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

 

Date de contact:

KBZ TERMINAL CARGO S.R.L

SĂLAJ, localitatea Cehu Silvaniei, str. Str. POIANA, nr. 2, CAMERA 3,

telefon 0742733709

kbz_terminalcargo@yahoo.com

Persoana contact: CORINA-CAMELIA ZOICAS

 

Leave a Comment