Comunicat de presă

Municipiul Zalău continuă călătoria spre un iluminat eficient

În data de 16 septembrie 2020, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău. Etapa II”, cod Mysmis 125659. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.
Perioada de implementare a Proiectului este de 90 luni, respectiv între 4 Iulie 2014 și 31 Decembrie 2021, din care 12 luni reprezintă perioada de execuție a lucrărilor. Valoarea totală a proiectului este de 13.392.195,16 lei. Din aceasta, contribuția de la Fondul European de Dezvoltare Regională este de 11.377.766,37 lei, contribuția de la bugetul de stat este de 1.740.128,98 lei, iar contribuția de la bugetul local este de 267.712,15 lei.
Obiectivul proiectului este modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stadal din municipiul Zalău, inclusiv prin telegestiune. Pentru atingerea obiectivului, proiectul propune implementarea unui sistem eficient și ecologic de iluminat public din muncipiul Zalău care va reduce semnificativ consumul de energie din surse neregenerabile după implementarea proiectului și va introduce surse regenerabile în consumul necesar iluminatului public. Sunt vizate un număr de 77 de străzi, din care o parte vor beneficia de înlocuirea în totalitate a sistemului de iluminat public, iar o parte de înlocuirea corpurilor de iluminat.
Alte informații se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Rodica Ciurte, manager de proiect, ciurterodica@zalausj.ro, și Diana Breban, purtător de cuvânt, brebandiana@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

Leave a Comment