Ce trebuie să știe contribuabilii referitor la conectarea caselor de marcat la sistemul informatic național

Administrația Județeană Finanțelor Publice Sălaj reamintește operatorilor economici faptul că, potrivit legislației, au obligația de a asigura conectarea la distanță a caselor de marcat (aparate de marcat electronice fiscale – denumite în continuare AMEF), în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordinul Președintelui ANAF nr.435/25.03.2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin.(2) din OUG. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF.
Termenul limită de conectare a AMEF este: 30 noiembrie 2021, pentru AMEF deținute de operatorii economici încadrați în categoria contribuabililor mici și mijlocii.
Prezenta informare vine în întâmpinarea dvs. cu scopul de a preveni eventualele probleme privind conectarea AMEF, potențial generate de numărul ridicat de solicitări anticipat pe finalul perioadei și evitării penalizărilor aferente neconectării acestora la sistemul informatic al MF – ANAF. În vederea evitării supraaglomerării personalului implicat în proximitatea termenului limită din data de 30.11.2021, vă încurajăm să dispuneți măsurile ce se impun pentru finalizarea cu succes a demersurilor la care facem referire.
Conectarea AMEF la serverele ANAF va presupune renunțarea la anumite declarații care se depun periodic de către contribuabili având ca efect o simplificare a obligațiilor declarative, în eventualitatea realizării cu succes a procesului și transmiterii datelor complete.
Precizăm că, în situația în care utilizați AMEF instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice, aveți obligația completării și transmiterii declarației prevăzute în Anexa nr. 2 la ordin, până la termenul anterior menționat.
Nerespectarea obligației de a asigura conectarea la distanță a AMEF, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 8.000 și 10.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. j), din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru informaţii privind procedura de conectare a AMEF la sistemul informatic al MF- ANAF se poate consulta „Ghidul cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea Servicii online-Aparate de marcat electronice fiscale.
Totodată, potrivit prevederilor OG nr. 11/2021, începând cu data de 1 Martie 2022 contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, sunt obligaţi să transmită organului fiscal central documente prin mijloace electronice de transmitere la distanţă – Spatiul Privat Virtual-prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/ A.N.A.F.
Deasemenea, autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public din administrația publică locală și centrală au obligația să se înroleze în sistemul informatic Patrimven, furnizarea informatiilor si documentelor intre Ministerul Finantelor/ANAF si acestea urmând a se realiza, începând cu data de 1 martie 2022, doar utilizând sistemul informatic al MF/ANAF .

M. S.

Leave a Comment