Ce fac în urma unei inspecţii fiscale?

În situaţia în care contribuabilii sunt supuşi unei inspecţii fiscale aceştia trebuie să se situeze într-un raport de egalitate cu organele fiscale anunţă Avocatul Contribuabilului.
Organul fiscal va înştiinţa contribuabilii că urmează să fie supuşi unei inspecţii fiscale printr-un aviz. Acesta este trimis contribuabililor mici cu 15 zile înainte de inspecţie, iar firmelor mari cu 30 de zile înainte. Este important de reţinut că firmele au dreptul să solicite amânarea inspecţiei fiscale, însă pot face acest lucru doar o singură dată, a punctat directorul financiar, a adăugat Avocatul Contribuabilului.
În plus, nu este recomandat că firmele să aştepte discuţia finală cu inspectorii pentru a clarifica diverse aspecte, pentru că ar putea fi prea târziu, ci ar trebuie să existe un dialog pe tot parcursul inspecţiei fiscale
Drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi în timpul inspecţiei fiscale
Potrivit Codului de Procedură Fiscală, contribuabilii trebuie să le asigure inspectorilor un spaţiu adecvat unde să-şi poată desfăşura activitatea şi să păstreze în siguranţă documentele, iar inspecţia se poate desfăşura doar în timpul orelor de muncă.
În plus, pe durata inspecţiei, contribuabilii sunt obligaţi să colaboreze cu inspectorii fiscali, dar au şi dreptul de a fi informaţi de către echipa de control despre cum decurge aceasta. De asemenea, cei verificaţi au dreptul să se împotrivească reverificării unei perioade care a făcut deja obiectul unei inspecţii fiscale. Reverificarea se face doar prin decizia conducătorului autorităţii fiscale, în situaţia când apar elemente noi ce nu au fost cunoscute primei echipei de inspecţie.
Avocatul contribuabilului le recomandă contri-buabililor:
• să nu se grăbească să răspundă şi să nu scrie mai mult decât este necesar;
• să folosească un limbaj clar, concis şi la obiect, fără a face referinţă la elemente care nu au legătură cu subiectul;
• înainte să înmâneze echipei de inspecţie răspunsurile, să le confirme conţinutul cu avocatul sau consultantul fiscal, deoarece o exprimare nefericită poate genera mari complicaţii.
În plus, contribuabilul trebuie să verifice dacă inspectorul deţine:
• legitimaţia de verificare fiscală, care atestă împuternicirea specială a titularului în faţa contribuabilului; această este nominală, netransmisibilă şi trebuie semnată de preşedintele ANAF;
• ordin de serviciu semnat de conducătorul structurii cu atribuţii de verificare fiscală, fără de care legitimaţia nu este valabilă.

Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av.Coltuc Marius
(P)

One Thought to “Ce fac în urma unei inspecţii fiscale?”

  1. Anonim

    • legitimaţia de verificare fiscală, care atestă împuternicirea specială a titularului în faţa contribuabilului; această este nominală, netransmisibilă şi trebuie semnată de preşedintele ANAF;
    ?????????????????????????????????????????????

Leave a Comment