ANUNȚ DE PRELUNGIRE

ANUNȚ DE PRELUNGIRE

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

 

Vă informăm că, în conformitate cu HCD nr. 10/04.11.2020, termenul pentru depunerea proiectelor aferente măsurii M4/6B se prelungește până la data de 31.12.2020.

 MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE:

M4/6B – SERVICII DE BAZĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REINNOIREA SATELOR

DATA PUBLICĂRII  PRELUNGIRII:

05.11.20120

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:

06.10.2020

DATA PRIMEI PRELUNGIRI A APELULUI DE SELECȚIE:

06.10.2020 – 31.12.2020

BENEFICIARI ELIGIBILI:

M4/6B “SERVICII DE BAZĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REINNOIREA SATELOR”: Pentru investiții în infrastructura socială: Furnizorii de servicii sociale, acreditați, Asociația SAMUS POROLISSUM (în situația în care, în urma lansării de apeluri de selecție, nu se depun proiecte), pentru alte tipuri de investiții: Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare, Asociațiile de dezvoltare intercomunitară, Unităţile de cult, conform legislaţie internaţionale în vigoare, pentru investiții în construirea de facilități pentru servicii funerare(capele mortuare),ONG-urile,conform legislaţiei naţionale în vigoare, pentru studii și investiții associate cu întreținerea, restaurarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural și natural al satelor, peisajelor rurale.

FOND DISPONIBIL ȘI SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

M4/6B – SERVICII DE BAZĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REINNOIREA SATELOR – 65.000,00 euro

 SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

M4/6B SERVICII DE BAZĂ REINNOIREA SATELOR ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

  • 000 euro/proiect;
  • 000 euro/proiect (sumă rămasă disponibilă în urma apelurilor lansate pe măsură) în cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară(ADI);

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR:

     31.12.2020

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Depunerea proiectelor se va face la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 14:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurii M4/6B disponibil pe www.samusporolissum.ro

DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:      

Tel:0360/730163; Mobil: 0744/612068

e-mail:office@samusporolissum.ro ,www.samusporolissum.ro

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de Asociația SAMUS POROLISSUM, poate fi ridicată de la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 16:00.

 ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM

Leave a Comment