ANUNT DE PRELUNGIRE

ANUNT DE PRELUNGIRE

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

 

Vă informăm că, în conformitate cu HCD nr. 5/13.06.2018, termenul pentru depunerea proiectelor aferente măsurii M2/2A se prelungește până la data de 20.07.2018

 

MĂSURA LANSATĂ PRIN PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE:

M2/2A INVESTIȚII IN ACTIVE FIZICE

 

DATA PUBLICĂRII PRELUNGIRII:

15.06.2018

 

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:

15.05.2018

 

DATA PRIMEI PRELUNGIRI A APELULUI DE SELECȚIE:

15.06.2018 – 20.07.2018

 

BENEFICIARI ELIGIBILI:

M2/2A “INVESTIȚII IN ACTIVE  FIZICE”: Persoana fizică autorizată; Întreprindere individuală; Întreprindere familială; Societate în nume colectiv–SNC; Societate în comandită simplă–SCS; Societate pe acţiuni–SA; Societate în comandită pe acţiuni–SCA; Societate cu răspundere limitată– SRL; Societate comercială cu capital privat; Institute de cercetare –dezvoltare, precum și centre,staţiuni şi unități de cercetare- dezvoltare și didactice, inclusive universităţi având în subordine stațiuni de cercetare – de zvoltare și didactice; Societate agricolă; Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor; Societate cooperativă agricolă; Cooperativă; Grup de producători.

 

FOND DISPONIBIL ȘI SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

M2/2A – INVESTITII IN ACTIVE FIZICE – 604.735 euro

SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

M2/2A INVESTIȚII IN ACTIVE FIZICE

 1. În cazul fermelor cu dimensiune economic până la 500.000 euro SO:
  • 000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
  • 000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.
 2. În cazul fermelor cu dimensiune economică peste 500.000 euro SO:
  • 000 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
  • 000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.
 • În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16:
  • 000 euro indifferent de tipul investiției.

 

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A  PROIECTELOR:

20.07.2018

 

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Depunerea proiectelor se va face la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, bl. T1, ap. 29,Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 16:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuri M2/2A, disponibil pe www.samusporolissum.ro

 

DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:                      

Tel:0360730163; Mobil: 0744612068, e-mail:office@samusporolissum.ro ,www.samusporolissum.ro

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de Asociația SAMUS POROLISSUM, poate fi ridicată de la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 16:00.

ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM

ANUNT DE PRELUNGIRE

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

 

Vă informăm că, în conformitate cu HCD nr. 5/13.06.2018, termenul pentru depunerea proiectelor aferente măsurii M3/6A se prelungește până la data de 20.07.2018

 

MĂSURA LANSATĂ PRIN PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE:

M3/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”

 

DATA PUBLICĂRII PRELUNGIRII:

15.06.2018

 

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:

15.05.2018

 

DATA PRIMEI PRELUNGIRI A APELULUI DE SELECȚIE:

15.06.2018 – 20.07.2018

BENEFICIARI ELIGIBILI:

 

M3/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”: Persoana fizică autorizată; Intreprinderi individuale; Intreprinderi familiale; Societate în nume colectiv–SNC; Societate în comandită simplă–SCS; Societate pe acţiuni–SA; Societate în comandită pe acţiuni–SCA; Societate cu răspundere limitată–SRL; Societate comercială cu capital privat; Societate agricolă; Societate cooperativă agricolă de  gradul 1 și societati cooperative meșteșugărești și de consum degradul1 (înfiinţate în baza Legii nr.1/2005), care au prevăzute în actul constitutive ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole; Cooperativă agricolă de grad1(înfiinţată în baza Legii nr.566/2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

FOND DISPONIBIL ȘI SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

M3/6A – CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE – 667.643 euro

SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

 

M3/6A CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE

 • 000 euro pentru proiecte care include construcții-montaj;
 • 000 euro pentru proiecte care nu include construcții-montaj.

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR:

20.07.2018

 

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Depunerea proiectelor se va face la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, bl. T1, ap. 29,Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 16:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurii  M3/6A, disponibil pe www.samusporolissum.ro

 

DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:       

Tel:0360730163; Mobil: 0744612068, e-mail:office@samusporolissum.ro , www.samusporolissum.ro

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de Asociația SAMUS POROLISSUM, poate fi ridicată de la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 16:00.

 

ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM

ANUNT DE PRELUNGIRE

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

 

Vă informăm că, în conformitate cu HCD nr. 5/13.06.2018, termenul pentru depunerea proiectelor aferente măsurii M4/6B se prelungește până la data de 20.07.2018

 

MĂSURA LANSATĂ PRIN PRELUNGIREA APELULUI DE SELECȚIE:

M4/6B SERVICII DE BAZĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REINNOIREA SATELOR

 

DATA PUBLICĂRII PRELUNGIRII:

15.06.2018

 

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:

15.05.2018

 

DATA PRIMEI PRELUNGIRI A APELULUI DE SELECȚIE:

15.06.2018 – 20.07.2018

BENEFICIARI ELIGIBILI:

M4/6B “SERVICII DE BAZA, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REINNOIREA SATELOR”: Pentru investiții în infrastructura socială: Furnizorii de servicii sociale, acreditați, Asociația SAMUS POROLISSUM (în situația în care, în urma lansării de apeluri de selecție, nu se depun proiecte), pentru alte tipuri de investiții: Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare, Asociațiile de dezvoltare intercomunitară, Unităţile de cult, conform legislaţie internaţionale în vigoare, pentru investiții în construirea de facilități pentru servicii funerare(capele mortuare),ONG-urile,conform legislaţiei naţionale în vigoare, pentru studii și investiții associate cu întreținerea, restaurarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural și natural al satelor, peisajelor rurale.

FOND DISPONIBIL ȘI SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

M4/6B – SERVICII DE BAZĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REINNOIREA SATELOR – 369.326,86 euro

 

SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

M4/6B SERVICII DE BAZĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REINNOIREA SATELOR

 • 000 euro/proiect;
 • 000 euro/proiect în cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară(ADI);

 

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR:

20.07.2018

 

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Depunerea proiectelor se va face la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, bl. T1, ap. 29,Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 16:00. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului aferent măsurii M4/6B disponibil pe www.samusporolissum.ro.

 

DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:       

Tel:0360730163; Mobil: 0744612068, e-mail:office@samusporolissum.ro ,www.samusporolissum.ro

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de Asociația SAMUS POROLISSUM, poate fi ridicată de la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 16:00.

 

 

ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM

One Thought to “ANUNT DE PRELUNGIRE”

 1. Anonim

  Pana la urma ce sume sunt disponibile??????
  Totul e pe 000.

Leave a Comment