Anunţ

Se aduce la cunoștința generală că în ziua de 15.12.2020 ora 10, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, jud.Sălaj, va avea loc vânzarea la licitație publică a următoarelor bunuri imobile proprietatea debitorului BEKSI Sandor Mihaly:

– cota de 1/6 din C.F.E. nr.57179 Zalău, A1 nr.cadastral 57179 constând în terenul extravilan în suprafață de 16.760 mp, amplasat în Zalău, jud.Sălaj (parcelă Noghei), pentru prețul de 41.900 lei.

– cota de 1/6 din C.F.E. nr.62416 Zalău, A1 nr.cadastral 62416 constând în terenul extravilan în suprafață de 1.350 mp, amplasat în Zalău, jud.Sălaj (parcelă Noghei), pentru prețul de 3.375 lei.

– cota de 1/6 din C.F.E. nr.65149 Zalău, A1 nr.cadastral 65149 constând în terenul extravilan în suprafață de 15.760 mp, amplasat în Zalău, jud.Sălaj (parcelă Noghei), pentru prețul de 39.400 lei.

– cota de 1/6 din C.F.E. nr.66544 Zalău, A1 nr.cadastral 66544 constând în terenul extravilan în suprafață de 2.515 mp, amplasat în Zalău, jud.Sălaj (parcelă Noghei), pentru prețul de 6.287 lei.

– cota de 2333/3185 din C.F.E. nr.62976 Zalău, A1 nr.cadastral 62976 constând în terenul extravilan în suprafață de 265 mp, amplasat în Zalău, jud.Sălaj, pentru prețul de 662,50 lei.

– cota de 1/6 din C.F.E. nr.67444 Zalău, A1 nr.cadastral 67444 constând în terenul extravilan în suprafață de 2.500 mp, amplasat în Zalău, jud.Sălaj, pentru prețul de 6.250 lei.

– cota de 1/6 din C.F.E. nr.67445 Zalău, A1 nr.cadastral 67445 constând în terenul extravilan în suprafață de 3.880 mp, amplasat în Zalău, jud.Sălaj, pentru prețul de 9.700 lei.

– cota de 1/6 din C.F.E. nr.67290 Zalău, A1 nr.cadastral 67290 constând în terenul extravilan în suprafață de 10.660 mp, amplasat în Zalău (livada S.C.P.P.), jud.Sălaj, pentru prețul de 31.553,60 lei.

            Toți cei interesați de cumpărarea bunurilor imobile scoase la licitație publică se vor prezenta la data, locul și ora stabilite, având asupra lor cartea de identitate, oferta de cumpărare scrisă și dovada consemnării garanției de participare reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul colector de executare silită nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200  deschis la B.R.D. Zalău.

Leave a Comment