Anunţ

Biroul Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel aduce la cunoștința generală că în ziua de 10.12.2020 orele 13 și 14,  la sediul acestuia din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, jud.Sălaj, vor avea loc vânzările la licitație publică ale bunurilor imobile urmărite înscrise în C.F.E. nr.52248 Zalău, A1 nr.cadastral 52248, constând în teren extravilan în suprafață de 6.584 mp și C.F.E. nr.51499 Zalău, A1 nr.cadastral 51499, constând în teren intravilan în suprafață de 6.982 mp – amplasate în Zalău, jud.Sălaj (zona centurii ocolitoare a orașului, în apropierea str.Viilor), proprietatea debitorilor GHETE MIRCEA-RAUL și GHETE LOREDANA.

Prețul de începere al licitațiilor este de 118.713,75 lei, respectiv 198.600 lei.

            Invităm pe toți cei care doresc să cumpere bunul imobil scos la licitație publică să se prezinte la data, locul și ora stabilită având asupra lor cartea de identitate și oferta de cumpărare scrisă, trebuind să consemneze în contul de executare silită nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200 deschis pe numele executorului judecătoresc Ciumarnean Romeo- Gabriel și la dispoziția acestuia, până la termenul stabilit pentru vânzare, o garanție de participare reprezentând 10% din prețul de începere al licitației, pentru care vor avea asupra lor recipisa doveditoare a depunerii garanției.

Leave a Comment