Anunţ

Se aduce la cunoștința generală că în 05.01.2021 orele 09, respectiv 10, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, jud.Sălaj, vor avea loc vânzările la licitație publică ale bunurilor imobile constând în apartamentul nr.2 – parter compus din sufragerie, camera de zi, biblioteca, baie, vestibul, debara, terasă în suprafață utilă de 108,29 mp și suprafață aferentă de 59,69 mp și apartamentul nr.4 – etaj compus din 4 dormitoare, camera de zi, paraclis, hol, baie, 2 balcoane în suprafață utilă de 104,77 mp și suprafață aferentă de 57,42 mp, imobile amplasate în Zalău, str.Veronica de Sălaj nr.9, ap.2 și 4, Sălaj, proprietatea debitorilor SOPTICA Vid Saul și SOPTICA Vid Garoafa Veronica.

                Prețul de începere al licitației este de 104.850 lei, respectiv 100.650 lei.

                Toți cei interesați de cumpărarea bunului imobil scos la licitație publică se vor prezența la dată, locul și ora stabilite, având asupra lor cartea de identitate, oferta de cumpărare scrisă și dovada consemnării garanției de participare reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul colector de executare silită nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200  deschis la B.R.D. Zalău.

Leave a Comment