Anunţ

Biroul Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel aduce la cunoștința generală că în ziua de 23.10.2020 ora 10, la sediul acestuia din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, jud.Sălaj, va avea loc vânzarea la licitație publică a bunului imobil urmărit constând în teren extravilan în suprafață de 7.000 mp amplasat în Zalău, zona Sarmas, jud.Sălaj, înscris în C.F.E. nr.52824 Zalău.

            Prețul de începere al licitației este de 180.375 lei.

            Invităm pe toți cei care doresc să cumpere bunul imobil scos la licitație publică să se prezinte la data, locul și ora stabilită având asupra lor cartea de identitate și oferta de cumpărare scrisă, trebuind să consemneze în contul de executare silită nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200 deschis pe numele executorului judecătoresc Ciumărnean Romeo- Gabriel și la dispoziția acestuia, până la termenul stabilit pentru vânzare, o garanție de participare reprezentând 10% din prețul de începere al licitației, pentru care vor avea asupra lor recipisa doveditoare a depunerii garanției.

Leave a Comment