Anunţ

Se aduce la cunoștință generală că în ziua de 01.10.2020 ora 1000, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, jud.Sălaj, va avea loc vânzarea la licitație publică a bunului imobil constând în terenul intravilan în suprafață de 600 mp situat în Zalău, str.Meses (situat lângă imobilul cu nr.16/D), jud.Sălaj, proprietatea debitorului TOTH Mihai Dan.

                Prețul de începere al licitației este de 82.693,89 lei – reprezentând 75% din valoarea de circulație a bunului imobil stabilită prin Raportul de evaluare întocmit de către expertul evaluator Dehelean Gheorghe.

                Toți cei interesați de cumpărarea bunului imobil scos la licitație publică se vor prezenta la data, locul și ora stabilite, având asupra lor cartea de identitate, oferta de cumpărare scrisă și dovadă consemnării garanției de participare reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul colector de executare silită nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200  deschis la B.R.D. Zalău.

Leave a Comment