Anunţ

Se aduce la cunoștință generală că în 20.10.2020, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo Gabriel din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, jud.Sălaj, vor avea loc următoarele vânzări prin licitație publică:

  1. La ora 1000 – cota de 1/6 din terenul extravilan de 7.060 mp situat în Zalău, jud.Sălaj (fosta livada SCPP), cota proprietatea debitorului BEKSI Sandor Mihaly. Prețul de începere al licitației este de 10.448,80 lei.
  2. La ora 1100 – cota de 954/1325 din teren extravilan de 1.325 mp în Zalău, jud.Sălaj (fosta livada SCPP), cota proprietatea debitorului BEKSI Sandor Mihaly. Prețul de începere al licitației este de 8.471,52 lei
  3. La ora 1200 – teren extravilan în suprafață de 1.486 mp situat în Zalău, str.Cerbului f.n., jud.Sălaj, proprietatea debitorului BEKSI Sandor Mihaly. Prețul de începere a licitației este de 115.735,53 lei.
  4. La ora 1300 – teren extravilan în suprafață de 847 mp situat în Zalău, str.Cerbului f.n., jud.Sălaj, proprietatea debitorului BEKSI Sandor Mihaly. Prețul de începere a licitației este de 65.953,30 lei.

                Toți cei interesați de cumpărarea bunurilor imobile scoase la licitație publică se vor prezenta la data, locul și ora stabilite, având asupra lor cartea de identitate, oferta de cumpărare scrisă și dovadă consemnării garanției de participare reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul colector de executare silită nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200 deschis la B.R.D. Zalău.

Leave a Comment