Anunţ

Se aduce la cunoștință generală că în 01.10.2020 ora 1100, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, Sălaj, va avea loc vânzarea la licitație publică a bunului mobil VOLKSWAGEN BORA cu nr. de înmatriculare SJ-09-ZSF, an fabricație 1999, roșu (vișiniu), motor diesel 1896 cmc, nefuncțional, fără chei de acces, proprietatea debitorului PRUNEAN Zamfir.

            Prețul de începere al licitației este de 2.250 lei reprezentând 50% din prețul de pornire al primei licitații.

            Toți cei interesați de cumpărarea bunului mobil scos la licitație publică se vor prezența la data, locul și ora stabilite, având asupra lor cartea de identitate, oferta de cumpărare scrisă și dovada consemnării garanției de participare reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul colector de executare silită nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200  deschis la B.R.D. Zalău.

Leave a Comment