IMM-urile vor putea beneficia de ajutor guvernamental de 55.000 de euro

Un nou program de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii, destinat microindustrializării, va fi demarat de Guvernul Cioloş. Executivul vrea să acorde ajutoare de stat de până la 55.000 de euro fabricilor mici, private, în acest sens fiind lansat spre dezbatere publică Proiectul de procedură precum şi criteriile de selecţie care vor sta la baza calificării celor care doresc să beneficieze de aceşti bani. Potrivit proiectului de procedura, afişat în vederea dezbaterii publice pe site-ul Direcţiei Politici Antreprenoriale aparţinând Ministerului Economiei, noul Program naţional multianual de microindustrializare va scoate din vistieria statului aproximativ 60 de milioane de lei (peste 13 milioane de euro). În total, aproape 250 de intreprinderi mici şi mijlocii vor beneficia, dacă se încadrează în criteriile impuse de program, de aceste sume.

Fiecare ajutor financiar acordat poate ajunge până la 250.000 de lei (55.000 de euro, la cursul de schimb actual), dar nu poate depăşi 90 la sută din valoarea investiţiei pe care antreprenorul trebuie sa o efectueze cu suma primită. Acesta înseamnă că, la un ajutor de 55.ooo de euro, mica fabrică beneficiară trebuie să aducă şi ea 27.800 de lei (6.150 de euro), astfel încât investiţia totală prin program să ajungă la cel puţin 277.800 de lei (61.500 de euro).
În actualul proiect este prevăzută şi mărirea ajutorului de minimis, în trecut, acest ajutor nerambursabil fiind de maximum 120.000 de lei. Direcţia Politici Antreprenoriale are nevoie şi de observaţiile sau adnotările Consiliului Concruenţei pentru a putea demara programul de sprijin pentru microindustrializare.

Cine se poate înscrie în program?

Microintreprinderile şi IMM-urile (firme care au cel mult 249 de angajati şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de maximum 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei) vor putea participa la acest program şi vor putea beneficia în cele din urmă de această sumă. Domeniile pot fi cele mai diverse, cum ar fi industria alimentară, industria uşoară (confecţii şi textile), prelucrarea  pielăriei, fabricarea articolelor de voiaj şi marochinarie, harnaşamentelor şi încălţămintei; precum şi vopsirea şi prelucrarea blănurilor. Micile fabrici care au ca obiect de activitate prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite. Mai pot beneficia de acest ajutor micii industriaşi din domeniul construcţiilor metalice şi a produselor din metal, cei din domeniile fabricării calculatoarelor, a produselor electronice şi optice. Fabricarea echipamentelor electrice, de maşini, utilaje şi echipamente şi altele. Cei care vor solicita aceşti bani, vor beneficia de ei dacă vor îndeplini mai multe condiţii: dacă au cel mult 5 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului în ziua deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri; dacă fabricile nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru. Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul. Beneficiază de aceşti bani cei reinvestesc anual minim 30 la sută din profit pe o perioada de 3 ani începând cu anul urmator primirii alocaţiei financiare nerambursabile; dacă angajează până la depunerea decontului minimum 2 salariaţi pe perioadă nedeterminată şi program normal de lucru de 8 ore pe zi.

Cum pot fi folosiţi aceşti bani?

În cadrul programului de microindustrializare 2016, micile intreprinderi vor putea investi banii de la stat în anumite mijloace de producţie, cum ar fi echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfaşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor musicale sau aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu sau fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale, autoutilitare, brevete de inventie, mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, licenţe), software pentru comerţul on-line, software necesar desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare; laptopuri, calculatoare, programe softuri, servere. Banii mai pot fi folosiţi de micii industriaşi pentru realizarea unui site pentru prezentarea activitătii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (în limita a 10.000 lei). Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate).
Directia Politici Antreprenoriale din Ministerul Economiei a pus la dispoziţie şi o adresaă de poştă electronică, de unde pot fi solicitate informaţii sau unde se pot trimite propuneri, observaţii sau sugestii: directia.imm@imm.gov.ro

 

Consultă proiectul document-2016-01-7-20711867-0-proiect-procedura-microindustrializare (1)

Alte articole

Leave a Comment