Noi măsuri în pandemie: restricții în privința restaurantelor și cafenelelor

În urma ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Sălaj din data de 11 ianuarie 2021, coordonată de prefectul Marcel Virgil Țurcaș, a fost adoptată Hotărârea nr. 2, prin care a fost actualizată lista localităților din județul Sălaj, în care se impun măsuri de restricționare. Măsurile prevăzute în Hotărârea CJSU vor fi valabile începând de miercuri. Din data de 13 ianuarie 2021, ora. 00:00 se instituie următoarele măsuri în domeniul HORECA precum și în domeniul cultural, divertisment, recreativ:

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor:

este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6 – 23, în localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6-23, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;

(2) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă: fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, în localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori,

fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,

doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități în localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

(3) În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la alin (1) și (2) este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

(4) Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020

(5) Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.

(6) Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

Art. 2. (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 5 – 21.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21 – 5, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Art. 3. În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.

Art. 4.  (1) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă, săli de jocuri,

(2)  Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă: fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori; este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori; Art. 5. (1) Se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori.

(2) Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

Art. 6. (1) Activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor  de producție de film și audiovizual, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se pot desfășura numai în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

(2) Cu respectarea condițiilor precizate la alin. 1 -organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă:

cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

Este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;

(3) Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.

Activitățile sunt interzise la nivelul localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.

Art. 7.  Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie  pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă, indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile.

Art.8.   Se aprobă Lista localităților în care se impun măsuri de restricționare menționate la art. 1 – 6, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 9. Rata de incidență a cazurilor de infectare cu virusul SARS CoV 2 se analizează săptămânal sau ori de câte ori este necesar la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale din județul Sălaj, prezentele măsuri urmând a fi actualizate cu aceeași frecvență.

Art. 10.  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj, prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta Hotărâre tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj și către toate Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din județ, pentru punere în aplicare. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul Sălaj.

 

Leave a Comment