Iunie – august 2019: covoare asfaltice executate pe aproape 50 km drumuri județene în cadrul programului de reparații și întreținere drumuri județene

Aproape 50 de km de covoare asfaltice, reprezentând lucrări executate pe tronsoanele a 3 drumuri județene, respectiv DJ 108 S: Rus-Zalha, DJ 110D: Surduc – Cristolț și DJ 108B Surduc (DN1H) – Gîrbou – Cernuc – limita județ Cluj, au fost finalizate și recepționate de către Consiliul județean în intervalul iunie-august 2019.
Lucrările au constat în realizarea unor covoare asfaltice, refacerea marcajelor, șanțurilor și acostamentelor pe tronsoanele drumurilor județene aminitite, valoarea însumată a acestora depășind 9.460.000 lei, cu o finanțare asigurată de la bugetul județului Sălaj.
Asigurarea conectivității ariilor traversate de către tronsoanele drumurilor județene amintite, cu artere rutiere naționale în condiții de acces și rulare mult îmbunătățite și sigure atât pentru aproape 13 700 de locuitori ai zonelor menționate, cât și în ceea ce privește tranzitul acestora la nivel regional și național, a reprezentat principalul obiectiv al acestor intervenții realizate de către Consiliul județean în cadrul programului anual de reparații și întreținere drumuri județene 2019.
Alte două tronsoane a drumurilor județene DJ 108 N Cuzăplac – Petrindu și DJ 108 F Șărmășag – Chieșd beneficiază în cadrul aceluiași program promovat de către Consiliul Județean Sălaj de același tip de intervenții, lucrările încadrându-se în termenele contractate și înregistrând un stadiu de realizare de aproximativ 85%.
Lucrările de reparații și întreținere – Covor bituminos pe DJ 110D: Surduc – Cristolț și DJ 108B Surduc (DN1H) – Gîrbou – Cernuc – limita județ Cluj, se înscriu în Programul anual de reparații și întreținere drumuri județene (2019) și respectiv 2018-2019 pentru DJ 108 S: Rus-Zalha, un program finanțat și gestionat de către Consiliul Județean Sălaj.
Valoarea totală alocată acestui program este de peste 23.000.000 lei pentru anul în curs, numărând lucrări de reparații și întreținere a aproximativ 130 km, reprezentând segmente situate pe traseele a 10 drumuri județene de pe întreg teritoriul județului.
Programul anual de reparații și întreținere drumuri județene (2019) completează intrevențiile de reabilitare și modernizare a drumurilor județene – lucrări în cea mai mare parte a acestora finanțate din fonduri europene, în cadrul unor proiecte derulate în acest sens.
M. S.

Leave a Comment