Locuri de muncă 06.12.2018

*** Consiliul Judeţean Sălaj organizează concursul pentru ocuparea următoarelor funcţii: Consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul investiții și lucrări publice din cadrul Direcţiei dezvoltare și investiții; Consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul investiții și lucrări publice din cadrul Direcţiei dezvoltare și investiții; Consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul financiar, contabilitate şi control financiar preventiv propriu şi de gestiune din cadrul Direcţiei economice. Mai multe informaţii la telefon 0260 – 614120 int. 134

*** Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante/temporar vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată/determinată: 1 post Consilier gradul IA, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, pentru Biroul Economic; 1 post Asistent registrator principal gradul II, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, pentru B.C.P.I. Șimleu Silvaniei; 1 post Asistent registrator treapta I, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, pentru Biroul Relații cu Publicul Jibou; 1 post Referent treapta I, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, pentru Biroul Relații cu Publicul Jibou; 1 post Asistent registrator principal gradul II, post contractual temporar vacant pe perioadă determinată, pentru B.C.P.I. Zalău. Detaliile privind concursul pot fi consultate pe site-ul instituției www.ocpisalaj.ro, precum și la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj, sau la telefon 0260.618322, persoană de contact POPȘA Anca.

*** CLIO Group angajează muncitor în construcții și inginer constructor. Telefon 0722 330120.

*** BRANTNER ANGAJEAZĂ CONDUCĂTOR AUTO. Curriculum vitae se poate transmite la adresa de email cristina.takacs@brantner.com; număr telefon contact 0360/100305 sau la sediul societăţii în loc. Zalău, Strada Corneliu Coposu nr. 3, Parter.

*** S.C.SEPAL COMERȚ S.R.L. ANGAJEAZĂ Funcționar – Contabilitate Primară. CV-urile se depun la sediul firmei din loc. Zalău, B-dul Mihai Viteazu Nr. 60
Tel. Fax 0260/ 621690, e-mail sepalcomert@yahoo.com. Termen de depunere CV până la data de 20.12.2018.

 

Leave a Comment