Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Ca urmare a condițiilor climatice din ultima perioadă, recomandăm să se efectueze tratamente la speciile sâmburoase (cais, piersic, cireș, vișin, prun), pentru prevenirea infecțiilor produse de bolile de natură micotică și bacteriană: monilioze, (Monilinia spp.), pătarea roşie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum), băşicarea frunzelor de piersic (Taphrina deformans), ciuruirea micotică şi bacteriană a frunzelor (Coryneum b., Xanthomonas spp.), arsură bacteriană (Pseudomonas spp.), folosind unul din următoarele produse de protecția plantelor:
Cuproxat Flowable – 0,35% (Kopferol – a două denumire comercială);
Funguran OH 50 WP – 0,3%;
Cuprofix Ultra – 0,75 – 1,25 kg/ha;
Bouillie Bordelaise WDG – 0,5%;
Zeamă Bordeleză TIP ,,MIF” – 0,5%.
Pentru combaterea dăunătorilor care pot fi prezenți în livada în această perioadă, recomandăm să se adauge în soluția de stropit un insecticid: Calypso 480 SC – 0,02% sau Poleci 30 – 50 ml/ha (0,03 – 0,05% sau Karate Zeon – 0,015%
Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului este: la piersic și cais: – la apariția mugurilor florali până la înfoierea corolei; la prun, cireș, vișin: – în faza de buton alb – deschiderea primelor flori.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția famillilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitara și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Alte recomandări:
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor. Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – în – domeniulfitosanitar.html)
Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
Stana Marius

Alte articole

Leave a Comment