Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile, au favorizat, apariţia şi dezvoltarea viespilor cu ferăstrău (Hoplocampa minuta şi Hoplocampa flava), viespea sâmburilor de prun (Eurythoma schreineri), insecte defoliatoare, afide şi a bolilor de natură micotică şi bacteriană: monilioze, (Monilinia spp.), pătarea roşie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum), băşicarea frunzelor de piersic, (Taphrina deformans), ciuruirea micotică şi bacteriană a frunzelor (Coryneum b., Xanthomonas spp.), arsura bacteriana (Pseudomonas spp.) care pot cauza pierderi importante la speciile sâmburoase.
Pentru prevenire şi combatere la specia prun se vor efectua 2 tratamente utilizând una din reţete:
Tratamentul I are efect asupra viespilor cu ferăstrău (Hoplocampa spp.), moniliozelor, pătarea roşie a frunzelor de prun, altor boli de natură micotică şi bacteriană.
1. FASTAC 10 EC – 0,02% + SIGNUM – 0,05% + DITHANE M 45 – 0,2%;
2. KARATE ZEON – 0,015% + ORIUS 25 EW – 0,1% + CAPTAN 80 WDG – 0,15%.
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: când 15% din flori şi – au scuturat petalele şi se va încheia în 5 zile.
Tratamentul II are efect asupra viespei sâmburilor de prun (Eurythoma schreineri), afidelor, insectelor defoliatoare, boli de natură micotică şi bacteriană.
1. CALYPSO 480 SC – 0,02% + TOPSIN 70 WDG – 0,07%;
2. PYRINEX QUICK – 0,1% sau NURELLE D 50/500 EC – 0,08% + SCORE 250 EC – 0,02%;
3. FASTER 10 CE – 0,025% + FOLICUR SOLO 250 EW – 0,075-0,1%;
4. LASER 240 SC – 0,06% + Bravo 500SC – 0,15%.
PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: la interval de 6 – 8 zile de la tratamentul anterior şi se va încheia în 5 zile.
Dacă în perioada recomandată intervin condiţii nefavorabile de lucru (ploi, temperaturi medii zilnice sub 8ºC), tratamentul se va prelungi cu numărul de zile nefavorabile.
La speciile de cireş şi vişin, se vor aplica două tratamente pentru prevenirea şi combaterea moniliozelor, antracnozei, ciuruirilor, alte boli de natură micotică şi bacteriană, afide, insecte defoliatoare, care pot cauza pierderi importanate în livezile de cireş şi vişin.
Pentru prevenire şi combatere se vor efectua două tratamente, utilizând una din reţete:
1. SIGNUM – 0,05% + CALYPSO 480 SC – 0,02%;
2. SCORE 250 EC – 0,02% + FASTAC 10 EC – 0,02%;
3. CHORUS 75 WG – 0,02 + KARATE ZEON – 0,015%;
4. TOPSIN 70 WDG 0,07% + FASTER 10 CE – 0,025% ;
5. SWITCH 62,5 WG – 1,0 kg/ha + DECIS MEGA 50 EW – 0,015%;
6. TOPAS 100 EC – 0,05% + FASTAC 10 EC – 0,02% ;
Perioada optimă de tratament: T1. când 15% din flori şi – au scuturat petalele şi se va încheia în 5 zile; T2- La interval de 8-10 zile.
La speciile de piersic şi cais se vor efectua două tratamente fitosanitare pentru prevenirea şi combaterea moniliozelor, băşicarea frunzelor de piersic, afidelor, insectelor defoliatoare, care pot cauza pierderi importante în livezile de piersic şi cais, utilizând una din reţete:
Tratament 1:
1. SCORE 250 EC 0,02% + CALYPSO 480 SC – 0,02%;
2. SYLLIT 400 SC – 0,2% + DITHANE M 45 – 0,2% + FASTAC 10 EC – 0,02%;
Tratament 2:
1. TOPSIN 70 WDG – 0,07% + KARATE ZEON 0,015%;
2. BRAVO 500SC – 0,15% + FASTER 10 CE – 0,025%.
Perioada optimă de tratament: T1. când 15% din flori li – au scuturat petalele li se va încheia în 5 zile; T2- La interval de 8-10 zile
Dacă în această perioadă intervin ploi sau temperaturi scăzute, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile nefavorabile.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţionala de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http: //www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web: https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parola – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Traian Groza

Leave a Comment