OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante la culturile crucifere (varză de vară, varză de toamnă, conopidă, gulii). Pentru combatere, pe parcelele unde se semnalează prezența Musculitei albe a verzei (Aleyrodes brassicae), Muscă verzei (Chortophila brassicae), Puricelui verzei (Phyllotreta atra), Buhă verzei (Mamestra brassicae), Paduchelui cenușiu (Brevicoryne brassicae), Ploșniță roșie a verzei (Eurydema ornată), Fluturelui alb al verzei (Pieris brassicae), se recomandă să se efectueze tratament, folosind o varianta din combinațiile de produse:
1. MOVENTO 100 SC – 0,750 l/ha + FASTER 10 CE – 0,03%;
2. BENEVIA – 0,75 l/ha + DELTAGRI – 0,3 l/ha;
3. CORAGEN – 125 ml/ha + KARATE ZEON – 0,015% ( 0,09 l/ha);
4. MOSPILAN 20 SG ( Krima 20 SC – a două denumire comercială ) – 0,025% (0,150 kg/ha p.c.) + DECIS EXPERT 100 EC – 75 ml/ha.
Perioada optimă de tratament este la 2-3 zile după eclozarea primelor larve ale fluturelui alb și de buhă, PED (Pragul economic de daunare) fiind de 2 larve/plantă la Buhă și Fluturele alb, 5 -10 afide / plantă în cazul păduchilor cenușii, sub 10 ploșnițe/m² în cazul Ploşniţei roșii. Pe parcelele unde sunt prezente ploşniţele, coloniile de păduchi cenușii, musculiţele, se intervine imediat.
Tratamentul se repetă la un interval de 8-10 zile, folosind un produs cu o altă substanță activă.
Pentru prevenirea atacului de boli, respectiv patarea albă, alternarioza, mană, făinarea, putregaiul, albumeala, recomandăm ca în soluția de stropit să se adauge unul din fungicide:
1. ORTIVA TOP – 1,0 l/ha;
2. AMISTAR – 0,75 – 1 l/ha;
3. LUNA EXPERIENCE – 0,9 l/ha.
Pentru o mai bună aderență a insecticidului pe plantă, se recomandă, adăugarea în soluția de stropit un adeziv.
Tratamentul se va repeta la interval de 7 – 10 zile în funcție de remanenţa produsului folosit și de condițiile climatice.
Pentru combaterea melcilor prezenți în această perioadă în culturi recomandăm să se aplice, prin împrăștiere la suprafața solului, pe rândul de plante, fără să se incorporeze
AGROSAN B – 15 kg/ha sau
IRONMAX PRO – 7,0 kg/ha
Atenție! Granulele nu trebuie să ajungă între frunzele căpățânilor sau inflorescenţei în formare.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, se vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/norme-deeco-conditionalitate – în – domeniul-fitosanitar.html) Pentru agenții de daunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web: https: //aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Șef birou,
Stana Marius

Leave a Comment