OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: Buletin de avertizare

(ÎN ATENŢIA CULTIVATORILOR DE PORUMB ŞI FLOAREA SOARELUI)

Pentru reușita culturilor de porumb și floarea soarelui o condiție esențială este folosirea la semănat a seminței tratate cu fungicide și insecticide care să asigure protejarea acestora până la răsărire și în faza de plantule.
Pentru combaterea fuzariozei, căderea plantulelor, tăciunelui știuleților, mana, putregaiul alb, putregaiul cenușiu, alternarioza se recomandă efectuarea tratamentului folosind unul din fungicide:
– FEUVER 300 FS – 15 ml produs/unitate sămânță porumb (50.000 semințe);
– MAXIM QUATTRO – 8,5 ml/unitate sămânță porumb (50.000 semințe);
– VIBRANCE – 15 ml/unitate sămânță de porumb (50.000 semințe);
– RANCONA 450 FS – 55,6 ml/t sămânță de porumb;
– MAXIM – 025 FS – 0,6 l/100 kg sămânță de floarea soarelui (10-15 l soluție/t sămânță);
– APRON XL 350 ES – 3,0 l/t sămânță de floarea soarelui;
Pentru combaterea dăunătorilor de sol: viermi sarma (Agriotes spp.), viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera) sămânță se vă trata folosind unul din insecticide:
– SIGNAL 300 ES – 2,0 l/t sămânță porumb și floarea soarelui (pentru vierme sarma);
– FORCE 1,5 G – 15 kg/ha (se aplica pe rând odată cu semănatul culturii de porumb pentru vierme sarma);
– FORCE 20 CS – 50 ml/ 50.000 de semințe porumb pentu vierme sarma și viermele vestic al rădăcinilor de porumb;
– MICROSED GEO – 12-15 kg/ha (se aplică pe rând odată cu semănatul culturii de porumb și floarea soarelui pentru combaterea viermelui sarma, a puricilor și muștelor la floarea soarelui, și a viermelui – sarma, rățișoară și muște la porumb);
– LEBRON 0,5 G – 12-15 kg/ha (se aplică pe rând odată cu semănatul culturii de porumb și floarea soarelui pentru combaterea viermelui sarma, buha semănaturilor la floarea soarelui, și a viermelui sarma, viermelui vestic al rădăcinilor de porumb și buha semănăturilor la porumb);
Având în vedere adresa Nr. 368/12.01.2021 MADR, în conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a ppp, deliberând asupra solicitărilor nr. 13067/28.10.2020 a Federației Naționale a Producătorilor din Agricultura și Servicii Conexe din România (PRO ROMÂNIA), a Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), a Uniunii de Ramura Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) și a Asociației Producătorilor de Porumb din România (PPR) a aprobat în perioada 25 ianuarie – 24 mai 2021 tratarea semințelor de porumb cu produse de protrctie a plntelor CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS și PONCHO 600 FS în campania de primăvara a anului 2021 pentru semănatul culturii de porumb, în următoarele doze:
– CRUISER 350 FS (350 g/l tiametoxan)- 9 l/t sămânță porumb;
– NUPRID AL 600 FS (600 gr/l imidacloprid) – 6 – 8 l/t sămânță porumb;
– PONCHO 600 FS (600g/l clotianidin) – 4 l/t sămânță porumb.
Tratamentul seminței de porumb vă fi efectuat numai de către prestatorii de servicii autorizați. Compania responsabila de comercializarea pppp vă comercializa produsul direct sau prin distribuitori la operatorii economici prestatori de servicii autorizați înregistrați la oficiile fitosanitare județene, care fac dovada că tratamentul vă fi efectuat în instalații profesionale și cu personal calificat (stații/mașini de tratare a semințelor). Prestatorii de servicii autorizați vor ţine o evidenţă strictă a loturilor de sămânță tratată, respectiv cantitatea de produs achiziționată, cantitatea de produs utilizată, cantitatea de sămânță tratată/cantitatea de sămânță rămasă neînsămânţată și distribuitorul/fermierul pentru care să efectuat tratamentul seminței. Prestatorii de servicii vor eticheta ambalajele semințelor tratate conform prevederilor art. 49 alin. (4) al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.
În vederea reducerii riscului asociat utilizării ppp, se vor aplica cu strictețe următoarele măsuri:
– Sămânță tratată se vă utiliza numai în zonele și pe suprafețele cu infestare foarte puternica a dăunătorilor de sol Tanymecus dilaticollis și Agriotes spp.
– Odată cu comercializarea semințelor tratate cu CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS și PONCHO 600 FS, distribuitorii vor pune la dispoziția fermierilor și plăcute de avertizare pe care vă fi inscripționată sintagma ,,sămânță tratata cu neonicotinoide”.
– Fermierii au obligația să marcheze parcelele unde au fost înființate culturi de porumb cu semințe tratate, folosind plăcuţele de avertizare primite la achiziționarea seminței tratate cu neonicotinoide
– Însămânțarea se vă efectua cu semănători dotate cu deflector care să asigure incorporarea seminței în sol și reducerea emisiilor de praf în atmosfera, precum și respectarea bunelor practici agricole.
– După însămânțare, în momentul controlului, nu trebuie să se depisteze sămânță tratată neincorporată în sol.
Este strict interzis crearea de stocuri de sămânță tratată cu ppp CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS și PONCHO 600 FS după data de 24 05.2021.
Prestatorii de servicii autorizați și/sau distribuitorii care comercializează sămânță tratată sunt obligați să preia de la fermieri întreaga cantitate de sămânță tratată cu ppp- CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS și PONCHO 600 FS rămasă neînsămânţată în această campanie, sămânță care vă fi neutralizată cu o firmă specializată.
În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu ppp, operatorii economici care tratează sămânță, care depozitează și manipulează sămânță tratată, fermierii care seamănă semințe tratate vor lua măsurile ce se impun conform legislației în vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele masuri pentru protecția famillilor de albine împotrivă intoxicațiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotrivă intoxicațiilor cu ppp.
Luați masurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecte a albinelor și a animalelor.
Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor.
Respectați normele cuprinse în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatațiile agricole care poate fi accesat la adresa http://www.madr.ro/ norme-de-eco-condiționalitate – în – domeniulfi-tosanitar.html) Pentru agenții de dăunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesata la adresa : http ://www.madr.ro, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parola – guest.

Şef birou,
Stana Marius

Leave a Comment