La Şimleu Silvaniei: Ziua Şcolii „Silvania”

Motto: „Nu învăţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă”. ( Lucius Annaeus Seneca, c. 4 î.Hr. – c. 65 d. Hr., filozof şi scriitor latin)

În 14 iunie 2016 a fost Ziua Şcolii „Silvania”. Frumoasa sărbătoare a avut loc, din nou, într-o zi de marţi, una percepută ca nepotrivită în derularea activităţilor săptămânale, prin superstiţia arhicunoscută. În ciuda vremii mohorâte şi ploioase, activităţile programate pentru marcarea acestui eveniment important s-au desfăşurat în condiţii bune, fără nicio amânare. Echipa managerială, directoare – prof. Angela Maria Lipo, în parteneriat cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, a organizat sărbătorirea şcolii într-o notă definitorie, devenită tradiţională, pe măsura prestigiului acestei instituţii a învăţământului românesc.

Ziua Şcolii Silvania a debutat cu un Consiliu Profesoral aniversar, când prof.Angela Maria Lipo şi prof. Mariana Ghile – directoare adjunctă au făcut un „remember” (sic!) al şcolii în cei 128 de ani de existenţă (sub diverse denumiri), omagiind dascălii şi pe cei care au contribuit la câştigarea şi recunoaşterea renumelui acesteia, unul cu sonoritate în învăţământul sălăjean, naţional şi nu numai, având statutul de „Şcoală Europeană”, conferit de Guvernul României! Şcoala are 809 elevi şi 68 de membri, personal angajat: didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. Apoi, la Sala de Sport a oraşului (Măgura), în faţa celor peste 300 de spectatori (marea majoritate elevi) s-au desfăşurat două întreceri sportive. În meciul de handbal, echipa elevelor a „bătut” reprezentativa profesoarelor cu scorul de 14-11 (!), iar selecţionata profesorilor a câştigat la limită, cu 4-3, în faţa formaţiei elevilor. Că aşa-i în sport! … În continuare, în mijlocul zilei, în modernul Centru de Documentare şi Informare al şcolii s-au derulat activităţi în cadrul Simpozionului „Creativitate şi Aplicabilitate”. Este vorba despre un proiect educativ al dascălilor şcolii, cu caracter judeţean, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj şi Casa Corpului Didactic Sălaj, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Şcolii Silvania, care va fi finalizat cu lucrări ştiinţifice ale cadrelor didactice.

Apoi, către seară, când vremea s-a îmbunătăţit (a apărut şi Soarele), la Casa de Cultură a oraşului de la poalele falnicei Măguri a Ţării Silvaniei (numit „Braşov al Nordului”, în anul 1927, de preşedintele Academiei Române, Ion Simionescu!) s-a desăşurat un impunător spectacol cultural-artistic. După intonarea Imnului Şcolii Silvania, timp de aproape trei ore, în faţa sălii arhipline, elevi ai şcolii au încântat asistenţa formată din foşti şi actuali profesori, părinţi, copii şi invitaţi. Întregul program a fost prezentat de elevii Delia Lazăr şi Rareş Oltean, sub coordonarea profesoarelor Anca Pop şi Stela Kandert. La început, prof. Angela Maria Lipo, printr-o captivantă pledoarie, a reliefat importanţa acestui spectacol, sintetizând rolul şi locul Şcolii Silvania în învăţământul românesc, aducând mulţumiri şi felicitări pertinente tuturor acelora care au contribuit cu prisosinţă la obţinerea unor rezultate instructiv-educative de excepţie de-a lungul anilor. Pe un ecran mare, a fost proiectat un film de scurt metraj despre istoricul şcolii, realizat de învăţătoarea Delia Remeş. Pe acelaşi ecran au apărut foşti elevi ai şcolii, acum personalităţi în diferite domenii de activitate, care au reliefat şi contribuţia învăţătorilor şi profesorilor acestei instituţii de învăţământ la formarea lor pentru viaţă.

Despre Şcoala Silvania au vorbit şi: prof. Mariana Ghile – directoare adjunctă, prof. Simona Chimişliu – consilier educativ şi ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul oraşului Şimleu Silvaniei, fost elev al şcolii. Cei trei, prin prisma funcţiilor pe care le au, au evidenţiat performanţele cadrelor didactice şi pe cele ale discipolilor acestora, asociind mulţumirile şi felicitările de rigoare cu implicarea majoră a părinţilor elevilor. În memoria celor plecaţi la dreapta Domnului, s-a ţinut un moment de reculegere…Au păşit pe scenă peste 100 de elevi, în aplauzele spectatorilor, cei care au obţinut rezultate bune şi foarte bune la olimpiadele şcolare din acest an şcolar, fiind premiaţi şi felicitaţi cu mare fast. În plus, cadrele didactice pensionate au primit, fiecare, Diploma Omagială: „Cu prilejul împlinirii a 128 de ani de existenţă a Şcolii Gimnaziale „Silvania”, se conferă distinsei dumneavoastră personalităţi prezenta diplomă, pentru faptul că v-aţi adus contribuţia la prestigiul acestei şcoli, că existaţi şi ne bucuraţi cu prezenţa aici şi acum”.

Spectacolul cultural- artistic a fost, pe cât de diversificat, pe atât de atractiv: scenete caragialiene, cântece populare şi de muzică uşoară (solo şi duet), parada modei, dans modern, muzică instrumentală (vioară, chitară), recitări, parodii muzicale, monoloage/monologuri diverse. Prestaţia tinerilor artişti a fost remarcabilă, apreciată de întreaga asistenţă cu vii aplauze.

În final, învăţătoarea Adriana Bonţe – membră a Ansamblului Folcloric „Meseşul” din Zalău a încântat, iarăşi, publicul şimleuan prin armonia şi mesajul cântecelor sale. Domnia sa a dat tonul pentru „La mulţi ani!”, cântat împreună cu toţi cei prezenţi, urmând aplauzele binemeritate pentru tot ceea ce s-a petrecut pe scena Casei de Cultură şi, implicit, pentru tot ceea ce a reprezentat şi reprezintă Şcoala „Silvania” din Şimleu Silvaniei în învăţământul românesc, a cărei deviză este: „Viitorul nostru începe azi”. Da, pentru că „Noi, echipa de dascăli ai Şcolii Silvania avem credinţa că aici construim viitorul prin fiecare fărâmă de valoare pe care o aşezăm în sufletul elevilor noştri. Aici definim geometria lumii de mâine” (prof. Angela Maria Lipo).

La mulţi ani, Şcoala SILVANIA!

Prof. Marin Ştefan

Alte articole

Leave a Comment