Oficiul Fitosanitar Sălaj: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea bolilor: rapănul mărului produs de ciupercă Venturia inaequalis, făinarea produsă de ciupercă Podosphaera leucotricha, şi a dăunătorilor: insecte defoliatoare, afide, viermele merelor şi perelor, acarieni. Majoritatea pagubelor sunt determinate de larvele generaţiei a două a Viermelui merelor (Carpocapsa pomonella ), care în anii favorabili ajunge să atace 80 – 90% din fructe. Aceste fructe se coc înainte de vreme, neputându-se hrăni cad, o parte putrezesc, o parte, atacate mai târziu, rămân în pom , dar au o valoare comercială scăzută. Fructele mature atacate nu se pot păstra, pentru că prin galerii pătrund diferite microorganisme ce determina putrzirea.
Pentru prevenire şi combatere se vor efectua 2 tratamente utilizând una din reţete:
Tratamentul I are efect asupra viermelui merelor şi perelor (Carpocapsa pomonella), afidelor, insectelor defoliatoare.
1. Karate Zeon – 0,015% + Orius 25 EW – 0,05%;
2. Novadim Progress – 0,075 – 0,1% + Topsin 70 WDG – 0,07%;
3. Calypso 480 SC – 0,02% + Shavit F 72 WDG – 0,2%;
4. Insegar 25 WG – 0,03% + Luna Experience 400 SC – 0,75 l/ha;
5. Pyrinex Quick – 1 l/ha + Stroby DF – 0,013%;
6. Faster 10 CE – 0,025% + Folicur Solo 250 EW – 0,6 l/ha;
7. Decis Mega 50 EW – 0,015% + Score 250 EC – 0,015%;
8. Proteus OD 110 – 0,05% + Stroby DF – 0,013%.

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: 26.07.2017 – 29.07.2017

Tratamentul II se repetă la interval de 6-8 zile, când în această perioada sunt temperaturi medii zilnice de 20-22˚C sau la 9-10 zile când după primul tratament sunt temperaturi medii zilnice de 16-18˚C, folosind o altă reţeta.
În plantaţiile unde densitatea acarienilor este mai mare de 5 – 6 indivizi pe o frunză se va folosi unul dintre acaricide: Vertimec 1,8% EC – 0,1 – 0,15 % (1,0-1,5 l/ha în funcţie de nivelul de infestare); Envidor 240 SC – 0,4 l/ha; Ortus 5 SC – 1,0 l/ha; Nissorun 10 WP – 0,03%.
Nu se efectuează tratamente fitoasanitare dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteză vântului depăşeşte 4 m/s şi dacă insolaţia este puternică.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parolă – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător.
Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locală şi 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Traian Groza

Alte articole

Leave a Comment