Toate persoanele care au realizat venituri sau pierderi în 2021 au termen de depunere data de 25 mai

Nua declaraţie unică, aferentă anului 2022, a fost publicată ieri în Monitorul Oficial, conform hotnews.ro. Termenul de depunere este data de 25 mai, declaraţia fiind completată şi depusă de către persoanele fizice care au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri sau pierderi din România şi/sau din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii. După cum mai arată hotnews.ro, majorarea salariului minim în 2022 la 2.550 lei brut duce plafonul pentru contribuţii la 30.600 lei.

Astfel, declaraţia unică pentru 2022 trebuie depusă:

• până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;

• până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;

• până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Declaraţia (formularul) se găseşte pe site-ul ANAF şi se depune:

• în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

• prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV);

– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Declaraţia pentru 2022 a suferit câteva modificări faţă de cea de anul trecut, fiind introduse câteva subsecţiuni noi. Totodată, ANAF a publicat pe site-ul propriu câteva ghiduri şi broşuri informative despre modalitatea de completare a declaraţiei unice, materiale care pot fi găsite tot pe site-ul ANAF.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro

Leave a Comment