Tabere gratuite la mare și la munte pentru tinerii cu handicap din Sălaj

Tinerii cu handicap din județul Sălaj beneficiază și în acest an de tabere gratuite la munte și la mare, alături de asistenţii personali. Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sălaj, organizează tabere gratuite pentru preşcolari, elevi şi studenţi cu handicap împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti pe perioada vacanţelor școlare.

Taberele se acordă pentru gradele I, II si III şi asistenţii personali sau asistenţii personali profesionişti, în condiţiile legii. Prioritate la selecţie vor avea preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, care nu au mai beneficiat de un astfel de program. „Oferta noastră cuprinde serii a câte 5 zile (5 nopți) în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului și Sportului, în cursul vacanţei de vară 2018, numărul total de locuri fiind de 54 (35 pentru personee cu dizabilități plus 19 locuri pentru însoțitori). Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sălaj va asigura cazarea şi masa preşcolarilor, elevilor şi studenţilor cu handicap împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionisti selectaţi”, transmite DJTS Sălaj.

 

Ce conține dosarul pentru o tabără socială

Beneficiarii taberelor sociale care se vor desfăşura în vacanţa de vară a anului 2018, vor fi în procent de 50 la sută elevi proveniţi din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50 la sută din salariul minim brut pe economie, şi în procent de 50 la sută elevi care beneficiază de o măsură de protecţie specială, instituită conform Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situaţia în care numărul elevilor care pot participa la aceste tabere este mai mare decât numărul locurilor aprobate, elevii vor fi selectaţi având la bază următoarele criterii: mediile generale din ultimul an școlar încheiat, performanțele sportive și performanțele artistice. Dosarele vor fi centralizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, care le vor transmite spre aprobare Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Sălaj.

Dosarele vor conţine: cererea tip; documentele care atestă faptul că elevul este provenit din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50 la sută din salariul minim brut pe economie (hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului sau sentinţa judecătorească prin care s-a instituit măsura de protecţie specială); adeverinţa care atestă calitatea de elev în învătământul de stat şi media la învăţătură din ultimul an şcolar. Pentru participarea la tabăra socială este obligatorie media 10 la purtare sau calificativul “foarte bine”. „Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj (școlile) îşi vor asuma întreaga responsabilitate cu privire la întocmirea dosarelor beneficiarilor, avizarea acestora şi transmiterea lor către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sălaj”, anunță Ministerul.

Dosarele de candidatură se vor depune la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Sălaj (Piata Iuliu Maniu, Nr.12, Zalău), până pe data de 04.05.2018, urmând a fi aprobate în limita locurilor disponibile.

 

Un dosar mai simplu pentru tabăra persoanelor cu dizabilități

Potrivit metodologiei, dosarele pentru tabăra persoanelor cu dizabilități vor conţine: cererea privind acordarea unui loc de tabără gratuit pentru persoana cu handicap (cererea poate fi depusă atât de părinte sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap cât şi de un reprezentant al unităţii de învăţământ de care aparţine); copie după documentul care atestă gradul de handicap; adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ care atestă încadrarea într-o formă de învăţământ.

Dosarele de candidatură se vor depune la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Sălaj (Piata Iuliu Maniu, Nr.12, Zalău), până în data de 04.05.2018, urmând a fi centralizate, verificate şi aprobate în limita locurilor disponibile.

Leave a Comment