Statistică nefericită, cel puţin şapte sălăjeni mor zilnic

Nu mai puţin de şapte sălăjeni mor zilnic. Asta reiese din statistica Casei Judeţene de Pensii (CJP) Sălaj instituţie care, încă de la începutul anului până în prezent, a acordat ajutoare de înmormântare la peste 1.670 de persoane. Potrivit unor informaţii furnizate de Alina Tămaş, purtător de cuvânt al CJP Sălaj, în perioada 1 ianuarie – 4 august a anului în curs, instituţia a plătit un număr de 1.673 de ajutore de înmormântare în valoare de 4.044,629 de lei, dintre acestea 177 fiind acordate numai în luna iulie. La un simplu calcul, raportând numărul de ajututoare de deces la zilele calendaristice trecute din acest an, reise faptul că în judeţul Sălaj mor zilnic şapte persoane.
Ajutorul de deces se acordă la cerere, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu la asigurări sociale şi se află în întreţinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Această persoană, care poate primi ajutorul de deces, poate fi după caz: soţul supravieţuitor, copilul, tutorele, părintele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun, sau în lipsa acestora, orice altă persoană care face dovadă cu acte că a suportat cheltuielile de înmormântare.
Valoarea ajutorului de deces, acordată doar la cerere de către CJP este de 2.415 de lei, în cazul decesului unui asigurat sau pensionar respectiv de 1.208 de lei în cazul unui membru de familiei al asiguratului sau pensionarului. Cererea pentru acordarea acestui ajutor, însoţită de actele doveditoare, se depune la sediul CJP din Zalău, iar plata se face în maxim trei zile de la data înregistrării cererii.

Alte articole

Leave a Comment