Se schimbă legea detectivilor particulari

Printr-un proiectul de lege se propune modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, astfel încât procedura de obținere a atestatului de detectiv particular să fie simplificată.

Potrivit legii, detectivul particular este persoana atestată, care, fără să aducă atingere dreptului la viață intimă, familială și privată ori altor drepturi și libertăți fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfășoară activități specifice de investigare, referitoare la:
– conduita și moralitatea publică a unei persoane;
– date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potențială parteneră într-o afacere;
– persoanele dispărute de la domiciliu;
– bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părți în proces;
– asigurarea protecției împotriva scurgerii unor informații din sfera vieții private sau a activității operatorilor economici care doresc să păstreze confidențialitatea acestora.
Detectivul particular își poate exercita profesia, după caz, în cadrul societăților specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înființate conform legislației comerciale și care funcționează în baza licenței eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române. În cuprinsul legii, sintagma “siguranţă naţională” va fi înlocuită cu sintagma “securitate naţională”.

Activitatea de detectiv particular poate fi desfășurată numai de persoanele care sunt atestate profesional. Calitatea de detectiv particular poate fi dobândită doar de persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene (UE) ori ale Spațiului Economic European (SEE);
b) posedă cel puțin studii medii și este absolventă a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranței naționale ori este absolventă a unei instituții de învățământ superior;
c) este aptă din punct de vedere medical;
d) nu a fost condamnată pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
e) nu desfășoară o activitate care implică exercițiul autorității publice;
f) a obținut avizul inspectoratului de poliție județean sau al Direcției generale de poliție a municipiului București, după caz;
g) a promovat examenul de atestare a calității de detectiv particular ori deține un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale UE sau SEE.
La punctul b) urmează să se adauge, potrivit proiectului de lege aflat în dezbatere, o condiție suplimentară, și anume absolvirea unui curs în specialitatea detectiv particular.

Pentru susținerea examenului de atestare a calității de detectiv particular, cei interesați trebuie să depună, în prezent, la inspectoratele de poliție județene următoarele acte:
– cerere;
– curriculum vitae;
– actul de studii, în original și în copie, sau, după caz, adeverință din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale;
– actul de absolvire a unui curs de specialitate, în original și în copie;
– certificate medicale și de atestare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv un laborator autorizat;
– declarație din care să rezulte că nu desfășoară o activitate care implică exercițiul autorității publice;
– dovada achitării tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoștințelor, stabilit în conformitate cu dispozițiile legale.
Schimbările propuse stabilesc că actul de studii și actul de absolvire a unui curs vor fi prezentate doar în original, nu și în copie, iar cel ce-al doilea document va trebui să conțină și precizarea că este vorba despre un curs în specialitatea detectiv particular. Viitoarea lege prevede că vor putea deveni conducători executivi ai societăţilor specializate de detectivi particulari, pe lângă categoriile amintite mai sus, și lucrătorii în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării.

M. S.

One Thought to “Se schimbă legea detectivilor particulari”

  1. […] Printr-un proiectul de lege se propune modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, astfel încât procedura de obținere a atestatului de detectiv particular să fie simplificată. Potrivit legii, detectivul particular este persoana atestată, care, fără să aducă atingere dreptului la viață intimă, familială și privată ori altor drepturi și libertăți fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfășoară activități specifice de investigare, referitoare la: – conduita și moralitatea publică a unei persoane; – date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potențială parteneră într-o afacere;… Citeste mai mult […]

Leave a Comment