Funcționarii publici vor putea munci de acasă

Din luna noiembrie, funcționarii publici vor putea lucra și în telemuncă sau muncă la domiciliu, în limita a cinci zile pe lună, dacă vor primi acordul conducătorilor autorităților sau instituțiilor publice și vor deține toate mijloacele necesare pentru a-și desfășura activitatea. Activitatea desfășurată la distanță va fi permisă doar dacă și conducătorii instituțiilor vor fi de acord, cât și funcționarii publici, neputând fi impusă de niciuna dintre părți. Pe durata telemuncii sau muncii la distanță, funcționarii vor avea aceleași drepturi recunoscute de legi, însă fără a li se acorda sporul pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase.

Activitatea funcționarilor publici să poată fi verificată, urmând să fie stabilită și modalitatea de evidențiere a orelor de muncă. Autoritățile trebuie să se asigure că funcționarii care lucrează de la distanță dețin mijloace și echipamentele de muncă sigure sau să le pună acestora la dispoziție echipamentele trebuincioase, fiind necesară și instruirea adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor.

Mijloacele pe care funcționarii publici vor trebui să le dețină pentru a-și îndeplini atribuțiile fișei de post în telemuncă/muncă la domiciliu sunt, dar fără a se limita la: telefon, calculator desktop sau laptop, acces la internet, semnătură electronică, acces securizat la distanță la sistemele IT, la sistemul de e-mail și la resursele documentare ale instituției utilizate la nivelul compartimentului ori alte resurse și informații necesare pentru îndeplinirea activității, după caz.

Pe lângă limita de cinci zile pe lună și cea de a deține/ de primi echipamentele necesare pentru desfășurarea activității de la distanță, doar anumiți funcționari publici vor putea munci de la distanță.

Desfășurarea activității în regim de telemuncă se poate aproba pentru:

  • cei care au copii cu vârsta de până în 11 ani;
  • cei care acordă îngrijire unei rude cu care locuiește în aceeași gospodărie, similar concediului de îngrijitor introdus în Codul muncii;
  • cei care au o stare de sănătate, ce poate fi dovedită prin adeverință medicală (boli grave sau graviditate), care nu le permite deplasarea la sediul autorității;
  • cei care desfășoară activități dintre cele stabilite de conducătorul instituției ca putând fi realizate în regim de telemuncă.

 

M. S.

 

One Thought to “Funcționarii publici vor putea munci de acasă”

  1. […] Din luna noiembrie, funcționarii publici vor putea lucra și în telemuncă sau muncă la domiciliu, în limita a cinci zile pe lună, dacă vor primi acordul conducătorilor autorităților sau instituțiilor publice și vor deține toate mijloacele necesare pentru a-și desfășura activitatea. Activitatea desfășurată la distanță va fi permisă doar dacă și conducătorii instituțiilor vor fi de acord, cât și funcționarii publici, neputând fi impusă de niciuna dintre părți. Pe durata telemuncii sau muncii la distanță, funcționarii vor avea aceleași drepturi recunoscute de legi, însă fără a li se acorda sporul pentru condiții… Citeste mai mult […]

Leave a Comment