Salvator din pasiune: ISU SMURD Sălaj caută voluntari

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj s-a alăturat proiectului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, intitulat „Salvator din pasiune”. A început o nouă perioada de recrutare, iar cei ce doresc să devină voluntari în cadrul acestei instituţii vor parcurge un ciclu de pregătire în urma căruia vor putea participa la activităţile Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă. Candidaţii care vor să se alăture pompierilor salvatori trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani, să fie apţi din punct de vedere medical, să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunilor cu intenţie, să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

    Dosarul candidatului trebuie să conţină cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar (pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani), copie după actul de identitate, avizul psihologic, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare, adeverinţa medicală şi acordul părinţilor/tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Porolissum Sălaj (Bulevardulul Mihai Viteazul Nr. 57 Zalău) sau la sediile subunităţilor din Şimleu Silvaniei şi Jibou sau pot consulta site-ul unităţii la adresa www.isusalaj.ro în secţiunea voluntariat sau pagina de facebook Isu Smurd Sălaj.

One Thought to “Salvator din pasiune: ISU SMURD Sălaj caută voluntari”

Leave a Comment