Produse avizate și grafice respectate, însă zălăuanii rămân în continuare cu țânțarii și “tigrii” pe cap

Problema insectelor și eficiența combaterii acestora, în Zalău, a rămas în continuare de actualitate, deși anotimpul cald a trecut. Invazia țânțarilor – inamicul public numărul unu mai ales vara și la începutul toamnei, dar și alte specii de insecte cum ar fi Tigrul de Platan, muștele, ploșnițele și gărgărițele care în acest an s-au înmulțit peste măsură, a pus de multe ori sub semnul întrebării eficiența serviciilor de dezinsecție efectuate pe raza municipiului.

Cetățenii ne-au contactat telefonic la redacție și cei care au postat fotografii și sesizări pe grupurile populare de pe Facebook, au cerut deopotrivă sfaturi, dar și explicații autorităților cu privire la faptul că, în ciuda acțiunilor efectuate periodic de municipalitate, insectele au continuat să facă probleme atât celor care locuiesc la bloc, cât și celor care dețin o gospodărie la curte. În urma articolelor publicate de Magazin Sălăjean, Primăria Zalău a oferit detalii cu privire la frecvența operațiunilor de dezinsecție ce au fost efectuate în acest an, însă chiar și așa, rezultatul a fost departe de a fi mulțumitor. Am încercat să aflăm care sunt cauzele pentru care acțiunile de dezinsecție nu s-au ridicat la nivelul celor efectuate în anii trecuți, judecând acest lucru fie și doar ținând cont de rezultatul nesatisfăcător, vizibil în multe zone din Zalău.

Firma prestatoare de servicii cu care Primăria Zalău a semnat contractele și actele adiționale privind efectuarea dezinsecției, este Coral Impex din Ploiești, firma având și structuri teritoriale, inclusiv în Zalău. În răspunsul oferit la solicitarea cotidianului Magazin Sălăjean adresată reprezentanților firmei, am aflat că societatea prestatoare nu poate fi trasă la răspundere pentru calitatea și standardele de producție ale substanțelor folosite. Cu alte cuvinte, Ministerul Sănătății verifică aceste produse, compoziția lor, respectarea cantității de substanță activă prevăzută pe etichete, eliberând ulterior un aviz. Firma prestatoare de servicii nu este responsabilă, după cum am fost înștiințați, de verificarea și testarea produselor, având, însă, obligația de a respecta indicațiile înscrise în aviz. Totodată, reprezentanții Coral spun că eventualele neconcordanțe din documentația unui produs biocid (supus avizării, n. red.) nu pot fi imputate firmei. În răspunsul adresat redacției Magazin Sălăjean pe care îl redăm integral, reprezentanții societății Coral menționează:

“Buletinul de analiză al produselor utilizate este eliberat de un laborator specializat, la cererea producătorului în vederea avizării de către Ministerul Sănătății a produselor biocide. Firma noastră, în calitate de prestator al serviciilor de dezinsecție, are obligația de a respecta întocmai indicațiile înscrise în avizul eliberat de Ministerul Sănătății sau în certificatul de recunoaștere mutuală, neavând posibilitatea și nici atribuția verificării/testării produselor. Acest aspect este verificat, avizat și aprobat de instituțiile abilitate în domeniu, iar eventualele neconcordanțe care ar putea exista în documentația unui produs biocid, nu ne sunt imputabile”.

Rezultatele monitorizării relevă o eficiență de 80 la sută”, arată Coral

“Cu privire la  << lipsa >> eficienței serviciilor de dezinsecție (aspect semnalat în solicitarea Magazin Sălăjean, n. red.), vă aducem la cunostință faptul ca nici în cadrul societății noastre, nici în cadrul Primariei Zalău, nu s-a înregistrat nicio sesizare în acest sens, iar rezultatele monitorizării indică o eficiență a serviciului de peste 80 la sută. În ceea ce privește eficiența de sută la sută a serviciilor de dezinsecție, vă comunicăm faptul că există o sumă de factori care concură la aceasta. Cel mai important aspect în combaterea insectelor este efectuarea tratamentelor pe întreaga suprafață a municipiului, ținând cont de ciclul biologic de dezvoltare al acestora, care determină frecvența de prestare a tratamentelor de combatere. În acest sens, legislația în vigoare stabilește frecvența de prestare a serviciilor profilactice (cu caracter preventiv) de dezinsecție de către toți operatorii din domeniul privat, persoane fizice și juridice, dar si cel public, instituții bugetare. Astfel, în Ordinul Ministerului Sănătății 119/2014, la articolul 50, este prevăzut că  << Dezinsecţia periodică se va face la intervale prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de trei luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum șase luni; între operaţiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de prezenţa vectorilor >>. Ordinul A.N.R.S.C. 82/2015, la articolul 105, alineatul 1, litera a) << În ceea ce priveşte frecvenţa, dezinsecţia pentru combaterea ţânţarilor se execută: a) lunar, în sezonul cald, pe spaţiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, prin aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea ţânţarilor adulţi şi a larvelor de ţânţari >>, iar la alineatul 2, litera a și b << Pentru combaterea altor vectori dezinsecţia se execută: a trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituţiilor publice şi spaţiile comune închise ale clădirilor; b) lunar şi ori de câte ori este nevoie, în spaţiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar şi ale unităţilor sanitare >>. Institutul Cantacuzino din București, singura instituție abilitată (pe acest segment, n.red.) din România, recomandă a se efectua până la șapte tratamente/lună pentru combaterea țânțarilor în spațiile deschise din domeniul public, în sezonul cald. În concluzie, insectele au un ciclu biologic propriu de dezvoltare, migrează în căutarea hranei și a adăpostului, astfel că fiecare vector are metodologii și frecvențe diferite de combatere. Pentru o eficacitate cât mai mare este necesar și obligatoriu ca serviciile să se presteze în mod unitar la toți utilizatorii de pe raza municipiului (UAT, agenți economici, asociații de proprietari, instituții publice, persoane fizice), pe toată suprafața pe care o dețin, respectându-se cel putin frecvența prevazuta în legislația în vigoare. Având în vedere cele menționate, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite pe adresa de e-mail a societatii noastre, coral_zalau@coralimpex.ro, sesizările menționate de dumneavoastră în solicitarea de clarificări, astfel încât să putem lua legatura cu persoanele care au făcut sesizările, în vederea depistării eventualelor cauze de infestare.

Tigrul de Platan e la el acasă în Zalău, dar nu intră în contractul cu Coral

Una dintre cele mai mari probleme cu care zălăuanii se confruntă, mai ales cei care locuiesc la casă, este cauzată de o insectă minusculă, dar agresivă prin rapiditatea cu care distruge plantele – Tigrul de Platan. Această insectă care seamănă cu un păduche, s-a înmulțit peste măsură în acest an, ajungând să fie prezentă nu doar pe frunzele copacilor, plantelor, florilor, cât și în casele zălăuanilor, această insectă agățându- se de haine sau aterizând pur și simplu pe cap, găsindu-și loc în păr, pe gât, pe gulerele hainelor, agățându-se și de orice alte obiecte aflate afară pe care ulterior zălăuanii le duc în case. Această insectă ce face parte din familia ploșnițelor atacă în special frunzele platanului și frasinului, însă își poate îndrepta acțiunea și către alte plante, inclusiv cele din curți sau balcoane, procând, pe lângă distrugeri, înțepături și iritații. Tigrul de Platan apare și se înmulțește mai ales la temperaturi de peste 25 de grade Celsius, zilele călduroase fiind, pentru această specie, prielnice dezvoltării și înmulțirii. Combaterea acestei insecte nu intră, însă, în contractul pe care municipalitatea îl are cu firma Coral. Furnicile, mai ales în perioadele de înmulțire, când unele specii dezvoltă și aripi, reprezintă, de asemenea, o problemă foarte mare a multor zălăuani. Nici pentru aceste insecte nu există un contract iar acțiunile de dezinsecție, cel puțin cele efectuate pe terenurile publice, nu au fost eficiente. Aceste specii de furnici, cum sunt cele care dezvoltă și aripi, au invadat, la propriu, locuințele, curțile și balcoanele zălăuanilor, în această vară.

După două acțiuni fitosanitare, micul tigru rezistă

Reprezentanții Primăriei Zalău ne-au comunicat faptul că lucrările au fost efectuate conform graficului, respectându-se frecvența prevăzută. Cu toate acestea, am văzut că insectele, țânțarii și Tigrul de Platan, nu par să… țină cont de graficele municipiului și au invadat multe localități (nu este vorba doar despre municipiul Zalău) în acest an. “Referitor la informațiile solicitate cu privire la eficiența lucrărilor de dezinsecție executate de către Coral Impex, în municipiul Zalău, vă facem cunoscut următoarele: lucrările de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor de pe domeniul public și privat (case și scări de bloc) au fost executate în conformitate cu graficul de lucrări aprobat prin Programul unitar de acțiune aferent anului 2020. Graficul de execuție a lucrărilor de dezinsecție aprobat, a fost respectat, astfel că în cursul acestui an au fost executate nu număr de trei tratamente din care unul cu două treceri și două cu câte trei treceri; pentru toate aceste tratamente s-au folosit doar substanțe avizate de către Ministerul Sănătății și agreate în Uniunea Europeană, iar cantitățile de substanțe folosite au fost în conformitate cu cantitățile recomandate (specificate) în normele de aplicare, așa cum rezultă din procesele verbale de recepție încheiate la sfârșitul fiecărei lucrări. Totodată, menționăm faptul că pentru executarea lucrărilor de dezinsecție nu pot fi folosite alte cantități de substanțe decât cele recomandate prin prospect, astfel încât să nu fie afectată sănătatea populației. Până în prezent, la Primăria Zalău nu a fost înregistrată nicio sesizare în urma executării lucrărilor de dezinsecție în cadrul celor trei tratamente. Lucrările de combatere a Tigrului de Platan nu fac parte din Contractul încheiat de Primăria municipiului Zalău cu S.C. Coral Impex S.R.L., acestea făcând obiectul unor tratamente fitosanitare. Cu toate acestea, după semnalarea infestării, au fost întocmite documentele operative, fiind executate două tratamente, cu posibilitatea de a se executa încă un tratament în perioada următoare, în funcție de  gradul de infestare și posibilitățile financiare. Lucrările de combatere a țânțarilor și a altor tipuri de insecte în interiorul locuințelor (case, apartamente) nu fac parte din obiectul Contractului încheiat între operator și Primăria  Zalău, aceste lucrări constituind o obligație a proprietarilor. Prin urmare, atât prestatorul de servicii, cât și beneficiarul, spun că avizele sunt respectate, frecvența trecerilor prin municipiu este, de asemenea, în conformitate cu graficul întocmit și că acțiunile sunt desfășurate fără deficiențe. Ar mai fi necesare acțiuni fitosanitare, însă vor fi făcute în funcție de câți bani ne rămân la buget și pentru acestea. Totodată, se specifică faptul că țânțarii (ca și muștele, ploșnițele, musculițele, furnicile, inclusiv cele cu aripi, cât și gărgărițele) din interiorul caselor și apartamentelor, nu pot fi combătute de aceste acțiuni, întrucât Primăria nu are obligația de a asigura servicii de dezinsecție în case. Același lucru se întâmplă și cu deratizarea, știut fiind faptul că proprietarii nu mai primesc din partea municipalității, așa cum se întâmpla în anii trecuți, pungi cu otravă contra rozătoarelor, pentru a le folosi în gospodării, ci trebuie să le cumpere de la magazin. În ceea ce privește pagubele și mai ales disconfortul (chiar problemele medicale cauzate în unele cazuri de înțepătură) create de specia Tigrul de Platan, Primăria Zalău aduce vorba despre aceste lucruri, deși, alături de țânțarii, mica ploșniță a reprezentat o problemă mai gravă ca oricând existentă în municipiu (nici ploșnițele mari, urât mirositoare, nu au lipsit din curțile oamenilor, chiar din apartamente). Dacă aceste acțiuni fitosanitare s-au dovedit a fi eficiente și dacă dezinsecțiile efectuate de firma prestatoare sunt în măsură să vă mulțumească – sunt lucruri pe care dumneavoastră, cititorii, le puteți stabili. Sesizările telefonice, dar mai ales postările pe grupurile de socializare, chiar dacă au fost mereu însoțite de dovezi și fotografii, nu au fost eficiente, fiind necesar ca toate aceste sesizări să fie adresate în scris municipalității, dar și firmei prestatoare de servicii, Coral Impex. Altfel, vom continua să bifăm “trecerile” cu tunurile ce împrăștie insecticide, evident, conform contractului și graficelor, însă, cel mai probabil, rezultatele vor fi aceleași, destul de departe de procentul de 80% cât este specificat în răspunsuri, cel puțin pe raza municipiului Zalău, așa cum cei mai mulți zălăuani constată, la propriu, pe pielea lor.

 

Alte articole

One Thought to “Produse avizate și grafice respectate, însă zălăuanii rămân în continuare cu țânțarii și “tigrii” pe cap”

  1. Anonim

    Cu toți cunoastem problema:deratizarea s-a facut doar pe hârtie, de ex .în Dumbrava nu au trecut decât 1(una) dată

Leave a Comment