Peste un milion de lei de la bugetul judeţului pentru activităţile de asistenţă socială

Consiliul Judeţean Sălaj va continua şi în acest an programul de acordare de finanţări nerabursabile pentru activităţi non-profit de interes judeţean. În ultima şedinţă, consilierii au aprobat pentru 2018 un buget de peste un milion de lei, bani cu care autorităţile speră să stimuleze asociaţiile, fundaţiile şi cultele religioase să deruleze activităţi de asistenţă socială.
Finanţarea nerambursabilă se va face în urma unui contract încheiat între CJ Sălaj şi fiecare beneficiar în parte, în limita fondurilor disponibile. Sunt eligibile serviciile de asistenţă socială primară sau specializată acordate persoanelor vârstnice (la domiciliul asistatului sau în centre de zi/cantine sociale/centre rezidenţiale), precum şi serviciile sociale specializate acordate de specialişti cu studii superioare în centrele de zi pentru persoane cu dizabilităţi, cât şi serviciile sociale de tip rezidenţial/nerezidenţial.

Grupurile ţintă includ persoanele cu nevoi sociale asistate provenind din următoarele categorii: vârstnici peste 65 de ani, cu incapacităţi fizice de sănătate, capacităţi reduse de îngrijire, a căror sursă de venit nu depăşeşte 700 de lei/persoană singură, respectiv 1.400 de lei/cuplu; copiii aflaţi în dificultate, cu risc de separare de părinţi sau părăsiţi de părinţi; copii, tineri şi adulţi cu dizabilităţi, aflaţi în dificultale, cu certificat de încadrare în grad de handicap; persoanele în căutarea unui loc de muncă, cu certificate de atestare/calificare ca lucrători social/îngrijitor bătrâni la domiciliu; personalul din asistenţă socială care a fost angajat în anii anteriori pentru prestarea serviciilor în cadrul acestui program; familiile asistaţilor din program; personalui din domeniul socio-uman, recuperare şi medical, cu studii de specialitate; comunităţile locale.
Suma lunară acordată pentru norma întreagă, de 8 ore/zi a unui lucrător social cu studii medii reprezintă echivalentul a 70 la sută din salariul minim pe economie, inclusiv plata contribuţiilor, diferenţa urmând să fie asigurată de către beneficiar. Pentru un specialist cu studii superioare, CJ Sălaj va plăti 70 la sută din salariul minim pe economie majorat cu 17 procente, inclusiv plata contribuţiilor, diferenţa intrând în responsabilitatea beneficiarului.
Lansat în 2008 de către CJ Sălaj, „Programul de finanţare a activităţilor de asistenţă socială prestate de unităţile de cult sau entităţile care acordă asistenţa socială persoanelor cu cu nevoi asistate în judeţul Sălaj” urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a confortului psiho-social în rândul persoanelor vârstnice dependente, afectate de boală, sărăcie şi excluziune socială, care nu se pot gospodări singure şi necesită îngrijire, dar şi în rândul persoanelor cu dizabilităţi.

Alte articole

Leave a Comment