Colegiul Naţional „Silvania” Zalău, în cursa pentru a deveni centru de excelență în tehnologia informației

47 de licee şi colegii din ţară au fost selectate de către Ministerul Educaţiei pentru prima etapă a proiectului “Promovarea și susținerea excelenței în educație prin dezvoltarea competențelor în disciplina Tehnologia Informației”. Printre acestea se numără şi Colegiul Naţional „Silvania”, acolo unde funcţionează Centrul Judeţean de Excelenţă Sălaj.

Proiectul amintit a fost lansat la finele anului trecut şi are ca obiectiv asigurarea condițiilor optime de pregătire și dezvoltare a elevilor din clasele IX – XIII capabili de performanțe înalte (profil matematică – informatică), prin înființarea și operaționalizarea a 60 de Centre de Excelență în Tehnologia Informației. Prin intermediul acestui proiect derulat de Ministerul Educației Naționale cu sprijinul Guvernului Japoniei, fiecare centru va beneficia de un laborator IT dotat cu 26 calculatoare performante și o tablă interactivă. Demersul este destinat unităţilor şcolare din sistemul public de învăţământ care pot asigura condiţii optime pentru funcţionarea de Centre de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei.

Pentru a participa la selecția celor 60 centre la nivelul proiectului, unitatea școlară trebuia să trimită către inspectoratele şcolare o scrisoare de intenție prin care își asumă un program deschis de cel puțin 10 ore/săptămână adresat copiilor din comunitate interesați să participe la activități, pe o durată de cel puțin doi ani de la data punerii in funcțiune a centrului. Activitățile vor implica în mod direct copiii, iar inspectoratele școlare județene vor aduce la cunoștință școlilor din rețeaua județeană/municipiu programul centrelor selectate, care vor asigura pregătirea elevilor. De asemenea, fiecare cadru didactic-resursă, format în cadrul programului de pregătire asigurat de către partenerul din Japonia, va asigura formarea a minimum 10 profesori la nivel local, pe structura cursului furnizat de către experții japonezi. Aceștia vor fi considerați, la rândul lor, persoane-resursă pentru activitatea centrului și pot realiza activități de pregătire cu propriii elevi, pe baza cunoștințelor asimilate în cadrul programului de instruire.

Procesul de selecție cuprinde două etape, cea dintâi fiind realizată de fiecare ISJ în parte, pe baza a șapte reguli și încheiată cu desemnarea câte unui centru la nivelul fiecărui județ/sector. Printre criteriile luate în calcul se numără existența unui centru de excelență, existența profilului matematică-informatică, intensiv informatică și elevi cu rezultate la Olimpiada Națională de Informatică în ultimii trei ani (premii/mențiuni la fazele naționale). În etapa a doua, o comisie națională (stabilită de MEN) va face o evaluare, în urma căreia vor fi selectate încă 13 centre la nivel național, din regiunile mai puțin dezvoltate, care obțin cele mai bune punctaje și respectă principiul conform căruia, în fiecare județ, nu pot fi mai mult de două centre.

Implementarea proiectului „Promovarea și susținerea excelenței în educație prin dezvoltarea competențelor în disciplina Tehnologia Informației” pornește de la modelul japonez de a preda această disciplină și de la necesitatea înființării în țara noastră a unor licee-CETI care să ofere elevilor o pregătire avansată, calificată și centrată pe aptitudinile și nevoile lor de instruire, respectiv pe stimularea creativității.

Alte articole

Leave a Comment