Ordin de plată: ce este şi cum poţi să faci plăţi?

Ordinul de plată este un instrument de bază utilizat pentru transferul de bani fără utilizarea bacnotelor. Plata se poate face atât în lei, cât şi în valută.

• Cum se emite un ordin de plată?

Pentru emiterea unui ordin de plată ai la dispoziţie două variante:

• fie mergi la unul dintre ghişeele băncii la care ai un cont;

• fie emiţi un ordin de plată prin intermediul aplicaţiilor Internet sau Mobile banking. Aceasta este varianta mai utilizată deoarece nu necesită deplasarea până la sucursala unei bănci, deci se câştigă timp. Un alt beneficiu al celei de a doua metode este lipsa sau diminuarea comisionului perceput pentru tranzacţiile bancare online.

• Ce date sunt necesare pentru un ordin de plată?

În primul rând, ar trebui să apară datele de identificare ale persoanei non-bancare care doreşte să facă plata (Emitent). Printre informaţiile esenţiale ale acestuia sunt obligatorii: Numele plătitorului şi codul IBAN al contului din care se face plata. În al doilea rând, trebuie menţionate datele beneficiarului, numele acestuia şi contul IBAN unde vor ajunge sumele de bani depuse. Un alt detaliu foarte important regăsit pe un ordin de plată este motivul plăţii. În cazul în care ordinul de plată vizează plata unei facturi de utilităţi este indicat ca la menţiuni să fie specificat codul de client şi datele facturii (serie, nr. etc.).

• Cum pot să ma asigur de corectitudinea contului IBAN al beneficiarului?

De regulă, aplicaţiile de Internet sau Mobile Banking vor face la rândul lor o verificare a datelor introduse la momentul finalizării tranzacţiei.

• Ordinul de plată în cazul în care emitentul sau beneficiarul sunt persoane juridice

În aceste două cazuri o altă menţiune esenţială a ordinului de plată este prezenţa datelor de identificare a persoanei juridice, adică CUI sau CF. De regulă, un ordin poate fi emis în numele societăţii doar de către o persoană mandatată. De obicei, administratorul este cel care face astfel de plăţi.

• În cât timp vor ajunge banii în contul beneficiarului?

Dacă ordinul de plată vizează un client al aceleiaşi bănci de unde are loc depunerea, transferul se va face instant. În schimb, dacă beneficiarul are deschis un cont la o altă bancă, această operaţiune interbancară poate dura câteva zile.

• Ce tipuri de monede se pot utiliza pentru un ordin de plată?

De regulă, plăţile se pot face atât în monedă naţională, cât şi în moneda altui stat. În schimb, nu sunt acceptate monedele virtuale nerecunoscute de către state ca fiind oficiale. Printre cele neacceptate se enumeră Bitcoin, Ethereum, Monero etc.

• Unde pot vedea istoricul ordinelor de plată?

Istoricul ordinelor de plată se regăseşte pe extrasul de cont. Acest extras poate fi cerut fie în format fizic la ghişeul unei bănci sau online prin intermediul aplicaţiilor de Internet şi Mobile Banking.

• Care sunt avantajele?

Ordinul de plată are diverse avantaje, precum rapiditatea transferului sau cele ce ţin de dovada plăţii. Atestarea plăţii se poate dovedi prin mai multe metode: extrasul de cont al emitentului şi/sau al beneficiarului sau prin ordinul de plată datat şi ştampilat de către bancă.

• Ordine de plată online

Această metodă este cea mai rapidă şi mai eficientă dacă sunt utilizate serviciile de Mobile sau Internet banking. Aceste servicii pot fi activate la ghişeul băncilor sau uneori chiar online. De obicei, pentru acestea se percepe o taxă modică lunară, dar sunt şi unele categorii de clienţi, cum sunt tudenţii, care le pot obţine în mod gratuit.

• Ordinul de plată utilizând codul de bare

Ordin de plată: ce este şi cum poţi să faci plăţi?

Dacă nu aveţi şi nici nu doriţi utilizarea aplicaţiilor bancare mai sus amintite, majoritatea băncilor au pe site-ul lor un ordin de plată în format electronic, editabil, cu unele câmpuri care se completează automat. Acest document, va avea, după completare, un cod de bare pe care dacă îl veţi printa şi prezenta la ghişeul băncii, datele introduse vor fi preluate în mod automat de către bancă.

• Ordin de plată programată

Prin intermediul acestui tip de ordin plata poate fi întârziată, adică sumele de bani să fie transferate doar la data aleasă de emitent. Utilizând metoda programată se pot face plăţi regulate şi fără autorizarea fiecărei tranzacţii în parte. În general, ordinul acesta este folosit pentru plata utilităţilor sau pentru plata salariilor de către angajator.

• Ordinul de plată condiţionat

Ordinul de plată condiţionat este un act juridico-bancar ce duce la naşterea unor drepturi şi obligaţii. Ca şi caracteristici, se aseamănă unui ordin de plată obişnuit la care se mai adaugă o sarcină pe care beneficiarul trebuie să o execute. Cel din urmă va putea intra în posesia banilor doar după ce face dovada executării condiţiilor impuse de emitent.

• Ce tipuri de condiţii pot fi impuse?

Multe tipuri de obligaţii pot fi instituite ca şi condiţii în aceste ordine de plată. Câteva dintre ele sunt: obligaţia de a face dovada stingerii unei ipoteci, obligaţia de a transfera dreptul de proprietate al unui bun către o terţă persoană etc. Pe lângă obligaţia în sine se poate impune şi un termen în care ea trebuie executată.

• Ce se întâmplă cu sumele de bani până la îndeplinirea obligaţiei?

Pe această perioadă de timp, între data emiterii ordinului şi până la dovada împlinirii condiţiei, suma de bani este indisponibilizată, deci nici emitentul, nici beneficiarul nu se pot bucura de ea. Aceştia nu pot nici să retragă sumele blocate şi nici să dispună de ele prin efectuarea unei alte tranzacţii

• Ce se întâmplă dacă beneficiarul nu îndeplineşte condiţia emitentului?

Dacă condiţia impusă de ordonator (cel care face plata) nu este îndeplinită, ori este îndeplinită peste termen, tranzacţia făcută prin ordinul de plată devine caducă şi banii se întorc în contul ordonatorului.

• Care sunt costurile ordinului condiţionat?

Acest tip de ordin de plată trebuie solicitat în mod expres personalului băncii, deoarece reprezintă o tranzacţie neobişnuită. Costurile în general pentru acest tip de tranzacţie bancară sunt mult mai mari decât la unul uzual. Comisionul perceput în general de către bănci este în jurul sumei de 75 de euro, dar poate fluctua în funcţie de suma pe care doriţi să o transferaţi.

• Se poate anula un ordin de plată?

Anularea nu este posibilă pentru ordinele de plată recepţionate. Această regulă se aplică inclusiv celor aflate în aşteptare, deoarece sunt considerate tranzacţii nefinalizate.

• Se pot recupera sumele de bani trimise în mod eronat?

Da. În cazul în care transferul este făcut în contul IBAN al unei alte bănci, recuperarea banilor este posibilă, fără acordul beneficiarului, până la momentul recepţionării transferului de către banca beneficiară. Dacă recpţionarea a fost făcută sau beneficiarul este client al aceleiaşi bănci ca emitentul, pentru recuperea banilor va fi nevoie de acordul titularului contului unde au ajuns sumele de bani.

• Concluzie

Un ordin de plată este una dintre multiplele variante pe care le ai la dispoziţie pentru a face plăţi fără numerar, atât în lei, cât şi în valută, indiferent că vrei să transferi bani unei persoane fizice, să plăteşti facturile pentru diverse servicii sau să faci cumpărături online. Pentru asta este însă nevoie să ai deschis un cont bancar.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro

Leave a Comment