Oportunităţi de finanţare pentru IMM -urile din Sălaj

La Instituţia Prefectului a avut loc joi, 28 mai 2015, şedinţa lunară a comisiei judeţene de dialog social pentru patronate şi sindicate, care a avut ca puncte pe ordinea de zi analizarea ocupării forţei de muncă în judeţul Sălaj şi prezentarea oportunităţilor de finanţare oferite de Entreprise Europe Network prin SME, instrument pentru IMM-urile cu potenţial inovativ. Potrivit unui comunicat de presă remis de Instituţia Prefectului, în acest context, directorul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj, Ionel Mureşan, a prezentat un raport al evoluţiei şomajului în perioada, 2014-2015. Astfel, tot parcursul anului 2014, rata şomajului a cunoscut o scădere de la 6,75 la sută în luna ianuarie, la 5,77 la sută în luna decembrie. Anul 2015 a debutat cu menţinerea trendului descendent, în luna aprilie, rata şomajului la nivelul judeţului fiind de 4,89 la sută. În data de 24 aprilie 2015 a fost organizată bursa generală a locurilor de muncă în cadrul căreia au participat un număr 45 de angajatori cu 292 de locuri de muncă vacante, 245 de persoane fiind selectate în vederea încadrării. În data de 25 septembrie 2015 se va organiza bursa locurilor de muncă, specială pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ. De asemenea, au fost menţionate toate stimulentele acordate pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi a tinerilor cu risc de marginalizare socială, iar în acest sens, reprezentanţii AJOFM  Sălaj vor întreprinde o serie de acţiuni pentru creşterea gradului de informare al potenţialilor beneficiari.

În a doua parte a şedinţei, şeful Serviciului Management Instituţional din cadrul Instituţiei Prefectului, Mircea Ciocian, a prezentat iniţiativa Instititului de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică din Cluj-Napoca care îşi propune să aducă în atenţia IMM-urilor din  Sălaj  SME Instrument, care este o schemă de sprijin financiar din cadrul programului Orizont 2020, fiind finanţate direct de la Comisia Europeană idei inovative din 13 domenii de activitate. În cadrul întâlniriii care va avea loc între membrii Institutului din Cluj-Napoca şi reprezentanţii IMM-urilor din Sălaj se vor discuta aspecte concrete legate de aplicarea în cadrul acestui program şi se va prezenta un proiect de succes pentru o mai bună întelegere a mecanismului de implementare. În acest sens, reprezentanţii Instituţiei Prefectului au solicitat sprijin din partea Camerei de Comerţ şi Industrie Sălaj, care va întocmi o listă cu IMM-urile intersate să participe la acest workshop, urmând ca mai apoi să se stabilească data şi locaţia evenimentului.

Leave a Comment