Notarii publici spun că nu au competențe în stabilirea impozitelor la clădiri și terenuri

Notarii publici nu au nicio competență în ceea ce privește determinarea valorii impozabile a clădirilor și terenurilor acoperite de acestea, susține Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, într-un comunicat, din care reiese că nu-și asumă responsabilitatea pentru datele ce vor fi folosite de anul viitor la calcularea impozitelor pe proprietate.

De precizat că, de anul viitor, impozitele pe proprietate vor crește, conform Ordonanței 16/2022. Impozitele pe clădiri vor crește din 2023 de 2 ori în București, iar la o casă în Cluj de peste 3 ori.

“Conform Ordonanței nr. 16/15 iulie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, emisă de Guvernul României și publicată în Monitorul Oficial nr.716/15 iulie 2022, valoarea impozabilă a clădirilor și terenurilor acoperite de acestea va fi preluată din Studiile de Piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România”, spune UNNPR. În mod eronat, afirmă UNNPR, aceste Studii de Piață au fost menționate în mass-media sub titulatura de „grile notariale”, „grilele notarilor” etc.

“Facem precizarea că modalitatea de întocmire a Studiilor de Piață este prevăzută la art. 111 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit căreia: “Camerele notarilor publici actualizează cel puțin o dată pe an studiile de piață întocmite de experți evaluatori autorizați în condițiile legii, care trebuie să conțină informații privind valorile minime consemnate pe piața imobiliară specifică în anul precedent, și le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice din cadrul A.N.A.F.”, spune UNNPR.

Potrivit notarilor, întreaga responsabilitate pentru realizarea și conținutul Studiilor de Piață revine exclusiv evaluatorilor autorizați care le-au întocmit ca urmare a solicitării făcute de către Camerele notarilor publici, în condițiile legii, acestea din urmă neavând nici o implicare în procedura de elaborare a Studiilor de Piață.

Studiile de Piață sunt informații publice care se regăsesc pe site-ul: www.unnpr.ro și sunt realizate exclusiv pentru calculul impozitului pe venitul obținut de persoanele fizice din transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din patrimoniul personal.

Leave a Comment